عربستان سعودی/حقوق بشر

یک محکوم به اعدام در عربستان گردن زده شد

در عربستان سعودی، یک فرد محکوم به اعدام روز یکشنبه ۱۳ مارس با شمشیر گردن زده شد. به این ترتیب شمار اعدام ها در عربستان سعودی از آغاز سال جاری میلادی به ۷۲ تن رسیده است.

تبلیغ بازرگانی

 وزارت کشور عربستان با انتشار این خبر گفته است که فرد اعدام شده در قضیه قتل یک فرد دیگر با اسلحه اتوماتیک محکوم شناخته شده بود.

 خبرگزاری فرانسه میگوید به این ترتیب شمار اعدام ها در عربستان سعودی از آغاز سال جاری به ۷۲ تن رسیده است.

از سوی دیگر، روز گذشته ۱۳ قاضی عربستان سعودی حکم اعدام چهار تن از اتباع این کشور به اتهام تروریسم را تائید کردند.

شماری از نهادهای دفاع از حقوق بشر گفته اند تائید حکم اعدام این چهارنفر موجب نگرانی خانواده های سه جوان شیعه شده است که بجرم شرکت در تظاهرات ضد دولتی، زندانی شده اند.

گفته می شود این سه جوان هنگام شرکت در تظاهرات به سن هژده سالگی نرسیده بودند.

یکی از جوانان بازداشت شده، نوه شیخ باقر النمر روحانی شیعه است که در ماه ژانویه گذشته توسط عربستان اعدام شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید