پاکستان

یک مدرسۀ اسلامی پاکستان مورد اتهام ایالات متحده قرار گرفت

REUTERS/Fayaz Aziz

اولین مدرسۀ اسلامی پاکستانی که این هفته، در لیست سیاه امریکا قرار گرفت، امروز اتهامات امریکاییان را که میگویند، در آن، تنها اسلام و زبان عربی تدریس میشود، رد کرده است.

تبلیغ بازرگانی

از مدرسۀ گنج، در پشاور، چهار راه کلان شمال پاکستان، نه چندان دور از کابل، به گفتۀ مسئولین حکومتی ایالات متحده، به عنوان پناهگاه و محل آموزش نظامی برای طالبان و لشکر طیبه استفاده شده است. مسئولین این مدرسه هم، به گفتۀ آنان، برای جهادیان، از خارج پول جمع آوری کرده اند. این هفته، این مدرسه مورد اتهام ایالات متحده قرار گرفت و به این ترتیب، مدرسۀ گنج، اولین مدرسه ای است که وارد لیست سیاه امریکا میشود. البته این عمل، که یکی از نتایج آن، معلق شدن ملکیت های این مدرسه در بانک های امریکایی است، بیشتر یک حرکت نمادین یا سمبولیک است.

امام این مدرسه، فضیلت الشیخ ابو محمد امین الپشاوری، که به نام شیخ امین الله مشهور است، قبلاٌ هم در لیست سیاه امریکا، به اتهام نروریست حاضر بود. حاجی علم شیر، مدیر این مدرسه، گفته است که او از مدت هشت ماه به اینسو، به مدرسه نیامده است. حاجی علم شیر، همچنان با رد اتهامات ایالات متحده، گفته است که در مدارس آنان، شرعیت، تاریخ و گرامر عربی، و دروس متعدد دیگری داده میشود.

یکی از مسئولین پولیس محل، اتهام آموزش تروریسم در این مدرسه را رد میکنند ولی میویند که این مدرسه، با لشکر طیبه، ارتباط دارد. این مسئول پولیس همچنان گفته است که در جیب یکی از جوانانی که میخواست برای جهاد به افغانستان برود، تصدیق نامه ای برای بهشت، یافته اند که توسط این مدرسه به او داده شده بود. این مدرسه همچنان به اعضای لشکر طیبه، که برای جهاد به کشمیر میفتند، تصدیقنامه برای دخول به بهشت داده بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید