ایران

یک مقام مذهبی قم می گوید قوانین شریعت باید اجرا شود

یک مقام بلند پایه حکومت اسلامی ایران می گوید دست دزد را باید برید و محارب را باید کشت.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش "ایرنا" خبرگزاری رسمی ایران، "محمد تقی مصباح یزدی" از اساتید حوزه علمیه قم باردیگر خواستار جاری و ساری شدن احکام اسلامی در ایران گردید و در این رابطه گفت : وقتی کسانی به اختیارخود، دین اسلام را قبول کرده اند در برابر اجرای احکام دین نیز مسئول هستند. 

به گفته این مقام مذهبی قم، این آیه مربوط به پذیرفتن اصل دین است، پذیرفتن دین اختیاری است ولی کسانی که به اختیار خود دین اسلام را اختیار کرده اند، باید به قوانین و احکام آن نیزعمل نمایند.

مصباح یزدی افزود : قوانین کیفری اسلامی نیز باید اجرا شود و اگر فردی دزدی کند باید دست اورا بزنید، نمی شود بگوئیم به او کاری نداشته باشیم و کارفرهنگی کنیم.

آیت الله مصباح یزدی در ادامه سخنان خود گفت : اگرکسی با سلاح به مسلمانان حمله کرده محارب است و در مورد محارب یکی از احکام اعدام، تبعید و یا قطع دست باید اجرا شود، اینجا دیگر صحبت دموکراسی و حقوق بشر نیست، اسلام احکامی دارد و کسانی که این دین را قبول کردند باید به احکام آن تن در دهند.
 


در باره این سخنان محمد تقی مصباح یزدی گفتگویی انجام داده ایم با آقای حسن یوسفی اشکوری و نظر وی را بعنوان اسلام شناس و پژوهشگر مسائل اسلامی در این باره  خواستار شده ایم :

گفتگو با حسن یوسفی اشکوری، پژوهشگر مسایل اسلامی

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید