ایران / آمریکا

یک نماینده مجلس: با آمریکا مذاکره نداریم و روحانی اختیارات تام ندارد

بدرقه حسن روحانی از سوی رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی
بدرقه حسن روحانی از سوی رییس دفتر رهبر جمهوری اسلامی mehr

در ایران اظهارنظرها و تفسیرهای موافقین ومخالفین درباره میزان اختیارات رئیس جمهوری اسلامی درمذاکرات نیویورک ادامه دارد.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش منابع خبری ایرانی، هنری کیسینجر سیاستمداربرجسته آمریکائی و وزیر امورخارجه نیکسون طی سخنانی درباره اوباما وروحانی گفته است: زمان کنونی برا دیداررئیس جمهوری آمریکا با همتای ایرانی خود مناسبت نیست.
کیسسینجر گفته است: ایران به تمام نیرو به برنامه اتمی خود ادامه می دهد. وی گفت: من ترجیح می دهم این دیدارپس از انجام یک نوع توافق دیپلماتیک صورت گیرد.

و درایران نیزاظهارنظرها و تفسیرهای موافقین ومخالفین میزان اختیارات رئیس جمهوری اسلامی درمذاکرات نیویورک ادامه دارد.

ازجمله یک سردارسپاهی سابق عضوکنونی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به روزنامه اعتماد گفت است : مذاکره ای میان ایران و آمریکا رخ نخواهد دارو این فضا سازی کسانی است که دوست دارند تا آمریکائی ها تحویل شان بگیرند. محمد کوثری گفت است: دست روحانی تنها درحوزه تاکتیکی بازاست و نه درسیاست های کلان نظام درعرصه خارجی.

وی گفته است : ما به آمریکا مذاکره ای نخواهیم داشت، اگر می خواستیم مذاکره با آمریکا داشته باشیم که این همه شهید نمی دادیم. کوثری گفته است: "آمریکا ( ازسی سال پیش تاکنون ) خونخوارترشده که رئوف نشده".
این سپاهی سابق و نماینده کنونی مجلس اسلامی درمورد شرایط مطلوب برای مذاکره با آمریکا می گوید: " آمریکائی ها هرگاه دارائی های مصادره شده ما را پس دادند وتحریم ها را کاملاً لغو کردند وهروقت جنایت هایی که درحق ملت ایران داشته اند عذرخواهی کردند، تازه ما باید بررسی کنیم که می شود وارد فازگفت وگو با آمریکائی ها شد یا نه".
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید