افغانستان

نمایندۀ آمریکا برای مذاکره با طالبان به قطر رفت

در حالیکه طالبان هنوز هم روی این موضع پافشاری میکنند که تا زمانیکه نیروهای خارجی افغانستان را ترک نکرده اند، آنان حاضر به گفتگو نیستند، ولی به نظر میاید که اوضاع در حال پیشرفت است.

تبلیغ بازرگانی

متعاقب گشایش دفتر طالبان در امارات، جیمز دوبین، که قرار است با آنان وارد مذاکره شود، هم به قطر آمد. جیمز دوبین که نمایندۀ ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان است، در گفتگو های امروز، میان جان کری و مسئولین سیاسی قطر، حاضر خواهد بود، ولی هنوز مشخص نشده است که آیا او، یا کسی دیگری، به نمایندگی از امریکا با طالبان گفتگو خواهد کرد. مسئولین امریکایی اینرا مشخص کرده اند که جان کری، شخصاً در مذاکره با طالبان شرکت نمیکند.

برای طالبان، باز شدن دفتر آنان در قطر، و آنهم بدون پیش شرط، یک موفقیت به حساب میاید. آنان میگویند که در حنگ در حال غالب شدن بر نیروهای امریکایی استند، و زمانی حاضر به مذاکره خواهند شد، که این نیروها، افغانستان را تخلیه کنند. طالبان میخواهند این نمایندگی آنان در قطر، یک نوع سفارت باشد، که از یک حکومت نمایندگی میکند.

کابل این حالت را قبول ندارد و میخواهد که بیرق طالبان پایین شود و نام دفتر آنان هم، دفتر امارت افغانستان نباشد. چون امارت افغانستان از دید حکومت کرزی و بر اساس قانون اساسی کشور، دیگر وجود حقوقی و رسمی ندارد. به همین دلیل میان کابل و واشنگتن مشکل پیش آمد و کابل مذاکرات با امریکا را به تعلیق در آورد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید