یک وزیر اماراتی ایران را به رهبری یک "کارزار" علیه دولت ابوظبی متهم کرد

انور قرقاش، وزیر دولتی در امور خارجه امارات متحده عربی با رد اتهام نقش داشتن این کشور در حمله اهواز که از سوی جمهوری اسلامی مطرح شده، گفت که "این کارزار رسمی در داخل ایران به راه افتاده و با حمله اهواز اوج گرفته است". او همچنین بر موضع "تاریخی" امارات علیه تروریسم و خشونت تأکید کرد.

تبلیغ بازرگانی

در حالی که وزارت امورخارجه ایران، یک روز پس از حمله اهواز، کاردار امارات را به این وزارتخانه احضار کرد، سه کشور قطر، کویت و عمان، روز یکشنبه بیست و سوم سپتامبر به طور جداگانه حمله "تروریستی" اهواز را محکوم کردند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید