یک کشتی ایرانی توسط دزدان دریایی سومالی ربوده شد

تبلیغ بازرگانی

دزدان دریایی سومالی یک کشتی ایرانی را به همراه بیست تن از سرنشینانش ربودند. کشتی ایرانی در نزدیکی سواحل کنداله ربوده و سپس به بندر "پونتلند" در شمال سومالی منتقل شد. طی ماه های گذشته دزدان دریایی سومالی به هشت کشتی حمله کردند و در این حملات موفق به ربودن سه کشتی شدند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید