افغانستان / طالبان

یک گروه طالبان درشهر قندهاربه حکومت پیوست

پیوستن گروهی از طالبان به حکومت
پیوستن گروهی از طالبان به حکومت

حدود پنجاه تن ازطالبان، درشهر قندهار، و درحضوراحمدولی کرزی، برادررئیس جمهور، امروزبا اسلحه و تجهیزات خود، به حکومت تسلیم شدند.

تبلیغ بازرگانی

مولوی عبدالعزیز، رهبراین گروه طالبان که پرچم سفید جهاد را هم با خود حمل میکردند، درپنجوایی قندهار، خود را با ارائۀ سند و مدرک ازگروه طالبان معرفی کرده و گفته است که او به این نتیجه رسیده است که حکومت افغانستان یک حکومت دست نشانده نیست و اضافه کرده است که قراربود حرکت طالبان، او را درآیندۀ نزدیک، به عنوان قوماندان، به قندز بفرستد. واوقبل ازاین سفر، تصمیم گرفته است که اسلحۀ خود را به زمین بگذارد.

درحالیکه علاوه برآقای احمد ولی کرزی، تعدادی ازشخصیت های حکومتی و خبرنگاران هم ازآنان پذیرایی میکردند، مولوی عبدالعزیزاضافه کرده است که طرح آشتی مسئولین حکومتی با طالبان، به نظراوعاقلانه تر آمده است. درختم محفلی که طی آن این گروه طالبان، اسلحۀ خود را به مقامات حکومتی تسلیم کردند، ازطرف مسئولین حکومتی، بصورت نمادین، بیرق های افغانستان به آنان اهدا شد.

حامد کرزی رئیس جمهورافغانستان، که ازمدت ها به اینسو دردفاع ازتفاهم با طالبان تلاش میکند، با بوجود آوردن شورای عالی صلح، تصامیمی را هم برای زمینه سازی این تفاهم گرفته است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید