۱۹۰ نمایندۀ مجلس ایران از "شعار مرگ بر آمریکا" چشم نمی پوشند

اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران اعلام کردند که شعار "مرگ بر آمریکا" در این کشور به قوت خود باقی است، هر چند ایران بر سر برنامۀ اتمی اش با قدرت های جهانی از جمله با آمریکا توافق کرده است.

تبلیغ بازرگانی

۱۹۰ نمایندۀ مجلس شورای اسلامی (از مجموع ۲۹۰ نماینده) با انتشار بیانیه ای اعلام کردند که جمهوری اسلامی ایران "کشور شهدا است و حاضر به چشم پوشی از شعار "مرگ بر آمریکا" نیست" که به گفتۀ این بخش از نمایندگان به نماد جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است.
نمایندگان مجلس در بیانیه شان همچنین تأکید کرده اند که پیرو هشدارهای اخیر رهبر جمهوری اسلامی در مورد خطر نفوذ آمریکا در ایران، دولت و مجلس باید با احتیاط بیشتری عمل کنند.
آیت الله خامنه ای در سخنان دیروزش یکشنبه سی و یکم اکتبر در مقابل سفرای جمهوری اسلامی ایران بار دیگر ایالات متحد آمریکا را منشاء مشکلات منطقه و نه راه حل آنها توصیف کرد. وی پس از توافق اتمی ژوئیه گذشته هر گونه مذاکرۀ جدید میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را منع کرد. با این حال، جمهوری اسلامی جمعه گذشته به دعوت آمریکا در مذاکرات بین المللی دربارۀ سوریه شرکت کرد و حسن قشقاوی، معاون کنسولی وزیر امور خارجۀ ایران، شرکت این کشور را در مذاکرات بین المللی در مورد سوریه "تصمیم مهم و ارزشمند" نظام جمهوری اسلامی ایران دانست که در گفتار رسمی به معنای تصمیم تأئید شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله خامنه ای، است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید