آلمان/آتش سوزی در باغ وحش

۳۰ میمون کمیاب در حریق باغ وحش آلمان سوختند

در جریان آتش بازی شب سال نو محل نگهداری میمون ها در شهر کرفلد واقع در غرب آلمان به آتش کشیده شد و دست کم ۳۰ میمون کمیاب از جمله ۸ میمون شبیه انسان سوختند.
در جریان آتش بازی شب سال نو محل نگهداری میمون ها در شهر کرفلد واقع در غرب آلمان به آتش کشیده شد و دست کم ۳۰ میمون کمیاب از جمله ۸ میمون شبیه انسان سوختند. REUTERS/Thilo Schmuelgen

به گزارش رسانه ها در جریان آتش بازی شب سال نو محل نگهداری میمون ها در شهر کرفلد واقع در غرب آلمان به آتش کشیده شد و دست کم ۳۰ میمون کمیاب از جمله ۸ میمون شبیه انسان سوختند. به گزارش آتش نشانی، دلیل این آتش سوزی فرودآمدن فانوس های مشتعلی بوده که مردم به هوا فرستاده بودند. تحقیق در این مورد ادامه دارد.

تبلیغ بازرگانی

با گذشت ۴۸ ساعت از آتش سوزی در باغ وحش شهر کرفلد آلمان چند شهروند خود را به عنوان عامل احتمالی بروز این آتش سوزی به پلیس معرفی کردند. این افراد کسانی هستند که در آتش بازی شب سال نو فانوس های مشتعلی را به هوا فرستاده بودند که برخی از آن ها در ساختمان محل نگهداری میمون های کمیاب فرود آمدند و این ساختمان را به آتش کشیدند.

پرواز دادن فانوس های مشتعل به خاطر خطراتی که تاکنون به بار آورده اند، در آلمان ممنوع شده است. به این دلیل پلیس کرفلد برای یافتن مسببان حریق تحقیق می کند.

حریق "خانه میمون ها" در شهر کرفلد را به کلی نابود کرده است. در جریان این آتش سوزی همه میمون ها و پرندگان نادری که در این ساختمان ۲ هزار متری نگهداری می شدند سوختند. برخی از میمون ها جزو حیوانات رو به انقراض بودند. به گزارش مدیر باغ وحش، ۸ "انسان میمون"، ۵ اوران گوتان نوع بورنئو، یک شامپانزه غرب آفریقا و ۲ گوریل در شمار این حیوانات بودند.

علاوه بر این حیوانات، تعدادی میمون پنجه دار و پرنده نادر نیز در خانه میمون ها نگهداری می شدند که همه قربانی حر یق شدند.

آتش بازی شب سال نو امسال در آلمان با حوادث خسارت باری روبرو شد و در برخی شهرها از جمله در لایپزیک به درگیری خشونت آمیز میان گروه های تندروی چپ و پلیس انجامید. در برلین آتش نشانی بیش از ۱۳۰۰ بار مجبور به انجام عملیات اطفای حریق شد که در تاریخ آلمان بی سابقه بود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید