۴٢ درصد بیکاران ایران دارای تحصیلات دانشگاهی هستند

تبلیغ بازرگانی

به گزارش مرکز آمار ایران ۴٢ درصد بیکاران این کشور دارای تحصیلات دانشگاهی هستند و نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه های ایران به ۲٠ درصد می رسد. دولت ایران نرخ بیکاری این کشور را ۱۲ درصد اعلام می کند، هر چند تنها ۴۲ درصد نیروی فعال کشور در فعالیت و حیات اقتصادی مشارکت دارند و هم اکنون دست کم ۵ میلیون فارغ التحصیل بیکار در کشور وجود دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید