خبر کوتاه- ایران

۴۰۰ هزار دانش‌آموز در ایران سوءتغذیه دارند

یکی از مقامات ایران، از مشکل تغذیه ۴۰۰ هزار دانش‌آموز در مناطق محروم این کشور خبر داده است.

تبلیغ بازرگانی

تقی یزدان‌پناه، مدیر کل امور مناطق کمتر توسعه یافته و عشایری وزارت آموزش و پرورش ایران، گفت که با توجه به مشکلات تغذیه و سرانه دانش‌آموزان در مدارس شبانه‌روزی مناطق محروم، پیشنهاد توزیع سبد کالا در این مدارس از سوی این وزارتخانه شده، اما به گفته وی، این پیشنهاد باید در شورای عالی رفاه وزارت کار تصویب شود.

یزدان‌پناه، به مشکلات و موانع اجرای این طرح اشاره کرد و گفت وزارت کار برای دادن این سبد کالا ضوابط خاصی را دارد.

این مقام وزارت آموزش و پرورش گفت: در حالی که نگرانی این وزارتخانه درباره تغذیه درون مدارس شبانه‌روزی است، وزارت کار می گوید که این سبد باید به دانش آموزان ارائه شود و وقتی به دانش‌آموز داده شود «صرف خانه می‌شود».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید