ایران/محیط زیست

۴۰۰ هزار نخل حاشیه اروند رود نابود شده است

تبلیغ بازرگانی

احمدرضا لاهیجان زاده، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خوزستان گفته است که ۴۰۰ هزار نخل حاشیه اروند رود نابود شده است و اکنون شوری آب میلیون ها نخل آبادان و خرمشهر را تهدید می کند.
احمدرضا لاهیجان زاده خشکسالی، انتقال آب از سرشاخه های رودخانه و همچنین سد گتوند را عوامل اصلی نابودی صدها هزار نخل های جنوب ایران دانسته و افزوده است که تنها بازنگری در طرح های انتقال آب و سدها و تغییر الگوی کشت می تواند مانع از گسترش نابودی نخلستان های کشور شوند. پیش از این جواد سعدون زاده، نمایندۀ مردم آبادان در مجلس شورای اسلامی، گفته بود : شوری آب که بعضاً نتیجۀ استفاده های بی رویه از منابع آبی کشور آنهم در یک دورۀ خشکسالی پایدار است دو میلیون نخل را در این شهرستان در معرض نابودی قرار داده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید