خبر کوتاه - آلمان/ اعتصاب

۵۲۰ پرواز در نتیجۀ اعتصاب کارکنان "لوفت‌هانزا" در آلمان لغو شدند

تبلیغ بازرگانی

ادامۀ اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی "لوفت‌هانزا" در فرودگاه های فرانکفورت و دوسلدورف، به لغو ۵۲۰ پرواز و سرگردانی ۵۸ هزار مسافر منجر شد.

در نتیجۀ این اعتصاب، شرکت هواپیمایی "لوفت‌هانزا" دیشب جمعه ۶ نوامبر، ۱۶۰۰ اتاق در هتل های مختلف برای اسکان مسافران سرگردانش کرایه کرد.

مطالبات صنفی از قبیل افزایش دستمزدها، پیشگیری از اخراج کارکنان و حقوق آنان در دورۀ بازنشستگی، از جمله دلایل اعتصاب کارکنان شرکت هواپیمایی "لوفت‌هانزا" بوده اند که قرار است تا ١٣نوامبر ادامه یابد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید