بررسی روزنامه های امروز فرانسه

افشاگری های جوانترین همسر بن لادن مقامات امنیتی پاکستان را زیر سوأل می برد

روزنامۀ فیگارو در مقاله ای به بررسی گزارش سرویس های امنیتی پاکستان که محتویات اظهارات جوان ترین همسر بن لادن را، در ارتباط با مسیر زندگی و نحوۀ پنهان شدن رهبر اسبق القاعده در ده سال آخر عمرش را منتشر کرده اند پرداخته است.

@fotolia
تبلیغ بازرگانی

بدین ترتیب معلوم شده که در حالیکه نظامیان آمریکایی و نیروها ی امنیتی و اطلاعاتی در مناطق کوستانی و قبائلی مرزی میان افغانستان و پاکستان در جستجوی بن لادن بودند ، رهبر اسبق القاعده در مناطق مسکونی شهر های پاکستان سکنی گزیده بود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید