آمریکا باید آرزوی مذاکره با ایران را به گور ببرد

نماز جمعه در تهران
نماز جمعه در تهران

احمد خاتمی امام جمعه این هفته تهران که درست یک روز بعد از تظاهرات 13 آبان در تهران که با شعار مرگ بر آمریکا همراه بود، خطبه می خواند، با حمله شدیدالحنی علیه آمریکا گفت که اگر این کشور به روش های استکباری خود ادامه دهد آرزوی مذاکره با ایران را به گورخواهد برد.

تبلیغ بازرگانی

حملات شدید به آمریکا درروزهای اخیر بویژه بمناسبت سالگرد اشغال سفارت این کشور در تهران، که روز گذشته با حضور هزاران نفر در مقابل محل سفارت سابق آمریکا برگزار شد، در شرایطی رواج یافته اند که ایران در انتظار مذاکره با گروه پنج بعلاوه یک درباره پرونده اتمی است. با این حال بطور واضحی خبرگزاری ها و نشریات نزدیک به دولت در چند روز گذشته با هیجان و علاقه تقلیل محبوبیت اوباما در انتخابات میان دوره ای آمریکا را دنبال می کردند و نوید شکست حزب حاکم را به خوانندگانشان می دادند.

همین امروز هم منوچهر متکی وزیر خارجه در یک مصاحبه در تفسیر انتخابات آمریکا آنرا بیش از آنکه پیروزی جمهوری خواهان بنامد ، شکست حزب دموکرات تفسیر کرد.

احمد خاتمی در خطبه امروزش مدعی شد که آمریکا سی و یک سال است که علیه ایران توطئه می کند، چرا که ایران می خواهد مستقل باشد. او گفت که آمریکا بی هیچ دلیلی به افغانستان و عراق حمله کرد و در اولی مردم بیگناه را بمباران کرد و کشور دوم را به گورستان تبدیل نمود.

در روز های گذشته علاوه بر تشدید حملات علیه آمریکا و غرب، مقامات ایران لحن سردی نسبت به آینده مذاکرات با پنج بعلاوه یک دارندو تکرار می کنند که هنوز درباره مضمون این مذاکرات با طرف مقابل به هیچ نتیجه ای نرسیده اند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید