روزنامه ها

آیا کلوتیلد رایس برای دستگاه اطلاعاتی فرانسه کار می کرد؟

روزنامه های سراسری فرانسه همگی در بارۀ آزادی خانم کلوتیلد رایس مطالبی منتشر کرده اند. اما روزنامۀ لوموند تنها نشریه ای است که این پرسش را طرح می کند که "آیا کلوتیلد رایس با دستگاه های اطلاعاتی فرانسه همکاری داشت؟" لوموند این پرسش را بر پایۀ سخنان یکی از مدیران پیشین سازمان امنیت فرانسه مطرح کرده است. این مدیر پیشین ادعا می کند که خانم رایس در تهران ، اطلاعاتی را در بارۀ سیاست داخلی و همچنین فعالیت های اتمی ایران، دراختیار مقامات امنیتی فرانسه قرار می داده است...

تبلیغ بازرگانی

روزنامۀ صبح فیگارو معتقد است که ایران در ازای آزادی کلوتیلد رایس چیزی به دست نیاورده است.
فیگارو می نویسد: "طی یکسال، رژیم ملایان باقی ماندۀ اعتبار بین الملی خود را از دست داد. در این شرایط، نگاه داشتن کلوتیلد رایس هیچ مزیتی برای تهران نداشت".

روزنامۀ لوموند نیز می نویسد: "با آزاد کردن کلوتیلد رایس تهران نشان داد که مذاکره با جمهوری اسلامی بیهوده و بی تأثیر نیست".
لوموند از قول یک دیپلمات قدیمی ایرانی که نامش فاش نشده، نقل می کند که "این زن جوان فرانسوی زمانی بازداشت شد که دولت جمهوری اسلامی می خواست ثابت کند که تظاهرات مخالفان، حاصل توطئۀ غربی هاست... اما مقامات ایرانی خیلی زود متوجه شدند که متهم کردن خانم رایس فایده ای ندارد. بدین ترتیب او به یک گروگان دست و پاگیر تبدیل شد".

اما در حالی که دولت فرانسه در تمام این مدت تلاش کرده که بی گناهی خانم رایس را نشان دهد، یکی از مدیران پیشین سازمان امنیت فرانسه در یک مصاحبۀ تلویزیونی گفته است: خانم رایس هیچگاه به معنی دقیق کلمه جاسوس یا مأمور امنیتی نبوده، اما اطلاعاتی رادر دو حوزۀ مشخص به سفارت فرانسه در تهران می داده است: در حوزۀ سیاست داخلی ایران و همچنین در بارۀ فعالیتهای اتمی ایران.

لوموند اضافه می کند که مقامات رسمی امنیتی فرانسه این سخنان را قویاً تکذیب کرده اند اما با این وجود، همان مدیر پیشین ادعا می کند که کلوتیلد رایس از دو سه سال قبل، اطلاعاتی را در اختیار مأمور امنیتی فرانسه در تهران قرار می داده است.

به هر حال آنچه که به شکل موثق تأیید شده، اینست که کلوتیلد رایس، به واسطۀ پدرش در کمیسیاریای انرژی اتمی فرانسه کارآموزی می کرده و در این چارچوب، گزارشی نوشته بوده تحت عنوان: "سیاست ایران را در بحران اتمی چگونه باید دید؟".
او در این گزارش نتیجه گرفته بود که "به نظر می رسد که آخرین تصمیمات سازمان ملل و آمریکا مبنی بر اعمال فشار به سپاه پاسداران، شیوۀ خوبی باشد برای هدف قرار دادن منافع طبقۀ حاکم جمهوری اسلامی و در نهایت برای تضعیف رژیم"...

روزنامۀ لیبراسیون نیز یادآوری می کند که گروگان گیری در ایران، از زمان ماجرای اشغال سفارت آمریکا، به یکی از مشخصات ثابت سیاست جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
نویسندۀ این مطلب، ژان پیر پرن، بر این نکته تأکید دارد که برای سپاه پاسداران، که اینک صاحب اختیار مملکت شده، بسیار مهم بود که نشان دهد جنبش اعتراضی مردم توطئۀ خارجی ها بوده و کلوتیلد رایس نیز به دلیل دست داشتن درهمین توطئه بازداشت شده است.

ژان پیر پرن در پایان این پرسش را مطرح می کند که آیا برای آزادی خانم رایس معامله ای میان ایران و فرانسه صورت گرفته است؟
روزنامه نگار لیبراسیون در این مورد تردید دارد اما با این حال می نویسد "به احتمال زیاد، آزادی مجید کاکاوند و بازگشت او به ایران در آزادی کلوتیلد رایس بی تأثیر نبوده است".
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید