ایران/آمریکا

آیت الله خامنه ای اوباما را متهم به تحریک جنگ داخلی در ایران کرد

(Photo : AFP)

رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه ای، در سخنرانی ای در مشهد رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما را متهم کرد که برغم پیشنهاد گفتگویش با ایران، علیه این کشور توطئه می کند.

تبلیغ بازرگانی

رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت الله علی خامنه ای، در سخنرانی ای در مشهد رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما را متهم کرد که برغم پیشنهاد گفتگویش با ایران، علیه این کشور توطئه می کند.
در این سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی خطاب به باراک اوباما گفته است : شما نمی توانید از میل صلح و دوستی صحبت کنید و همزمان علیه جمهوری اسلامی توطئه کنید و بپندارید که می توانید به ملت ایران صدمه بزنید.
رهبر جمهوری اسلامی ایران گفت که حکومت کنونی آمریکا مدعی است که خواستار مناسباتی عادلانه و منصفانه با ایران است و با ارسال نامه ها و پیام های متعدد نسبت به عادی کردن مناسبات خود با جمهوری اسلامی ابراز تمایل می کند، اما در عمل خلاف این ادعاها را انجام می دهد.
رهبر جمهوری اسلامی ایران سیاست دولت آمریکا را در هشت ماه گذشته بدترین رویکرد این کشور در قبال حکومت مذهبی تهران توصیف کرد، زیرا، به گفتۀ آیت الله خامنه ای، دولت آمریکا مخالفان و تظاهرکنندگان ایرانی را فعالان حقوق بشر معرفی می کند.
رهبر جمهوری اسلامی ایران همچنین مدعی شده که "دشمنان" این نظام قصد داشته اند در ایران نفاق و جنگ داخلی به راه بیاندازند.
آیت الله خامنه ای سپس افزوده است که اگر "دشمنان" نظام اسلامی ایران در تحریک جنگ داخلی موفق می شدند، آمریکا و اسرائیل نیروهای خود را برای پشتیبانی از تظاهرکنندگان معترض به خیابان های تهران گسیل می داشتند. اما، به گفتۀ رهبر جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل و آمریکا متوجه زیانبار بودن این طرح شدند و به همین خاطر کشورهای غربی پشتیبانی تبلیغاتی خود را از معترضان و تظاهرکنندگان ایرانی آغاز کردند.
همانند سال گذشته، باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا در پیامی نوروزی خطاب به رهبران و مردم ایران خواستار شروعی دوباره در مناسبات دو کشور شد. در این پیام رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده که در یک سال گذشته و برغم دست دوستی که آمریکا به سوی رهبران تهران دراز نمود، نظام اسلامی ایران راه منزوی کردن بیشتر خود را پیش گرفت
.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید