ایران

آیت الله خامنه ای: هرگونه حرکت ناشایست اسرائیل چون صاعقه بر سر خودش فرو خواهد آمد

آیت الله خامنه ای گفت دم از حملۀ نظامی زدن این ها حاکی از دست خالی، وحشت و حیرانی آن هاست. رهبر جمهوری اسلامی افزود اگر اسرائیل یا به گفتۀ او "صهیونیست ها" هرگونه قدم کجی بردارند و هرگونه حرکت ناشایستی انجام دهند مثل صاعقه ای بر سر خودشان فرو خواهد آمد. 

ایسنا
تبلیغ بازرگانی

آیت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، امروز (یکشنبه) در یک سخن رانی در مراسم سالگرد مرگ آیت الله خمینی- رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران- ادعا کرد که ایران در ٢٠٠ سال پیش از این انقلاب یک دوران سخت و ذ لت بار را گذرانده ، در حوزۀ سیاست منزوی بوده، در فعل و انفعالات منطقه و جهان هیچ تأثیری نداشته، در حوزۀ اقتصاد رو به انحطاط و در حوزۀ علم و فناوری به کلی عقب مانده بوده و هیچ دستاورد علمی قابل ملاحظه ای نداشته است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران پس از ترسیم این تصویر سیاه از ایران پیش از انقلاب، ادعا کرد که در طول ٣٣ سال پس از انقلاب غلبه بر چالش های سیاسی، نظامی، امنیتی و اقتصادی تنها یکی از نمونه های پیشرفت کشور بوده است.
آیت الله خامنه ای در بخش دیگری از سخنان امروز خود در ارتباط با برنامۀ هسته ای ایران و مخالفت جامعۀ بینن المللی با این برنامه و تحریم های اعمال شده علیه تهران گفت در محافل سیاسی و رسانه ای دنیا از خظر ایران هسته ای دم می زنند اما او می گوید این ها دروغ می گویند و به گفتۀ او "فریب گری" می کنند.
به زعم رهبر جمهوری اسلامی آن چه دنیا از آن می ترسد و باید بترسد ایران اسلامی و نه ایران هسته ای است.
به گفتۀ آیت الله خامنه ای تحریم های اعمال شده علیه ایران بزرگ ترین کمک را به این کشور کرده است.
آیت الله خامنه ای پس از بیان این ادعا که ایران اسلامی در ارکان قدرت استکباری زلزله انداخته است به حملۀ احتمالی اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران پرداخت و گفت دم از حملۀ نظامی زد ن این ها حاکی از دست خالی، وحشت و حیرانی آن هاست.
رهبر جمهوری اسلامی افزود اگر اسرائیل یا به گفتۀ او "صهیونیست ها" هرگونه قدم کجی بردارند و هرگونه حرکت ناشایستی انجام دهند مثل صاعقه ای بر سر خودشان فرو خواهد آمد.
آیت الله خامنه ای پس از متهم کردن آمریکا به استفاده از تجربۀ انگلیسی ها برای اختلاف انداختن میان شیعه و سنی، گفت اینان در حرکتی دیوانه وار می خواهند مسألۀ هسته ای ایران را بزرگ کنند تا مسائل خود را از نظرها بپوشانند.
سرانجام این که رهبر جمهوری اسلامی بدون نام بردن از شخص خاصی بلندپایگان کشور را مورد خطاب قرار داد و در هشداری به آنان گفت اگر مسئولان کشور دچار "خود محوری، تکبر و خود شگفتی" شوند همه تودهنی خواهیم خورد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید