ایران/ حقوق بشر

اتحادیه اروپا خواستار آزادی "شیوا نظرآهاری" شد

شیوا نظر آهاری
شیوا نظر آهاری DR

اتحادیه اروپا خواستار آزادی فوری "شیوا نظرآهاری" فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس ایرانی شد.

تبلیغ بازرگانی

رئیس کمیسیون حقوق بشراروپا در پارلمان این اتحادیه با صدور بیانیه ای به نام شیوا نظرآهاری، ازمسئولان ایرانی خواست خانم شیوا نظرآهاری وبلاگ نویس، فعال حقوق بشر و سخنگوی کمیته گزارشگران حقوق بشر ایران را فوراً آزاد کنند.

خانم "هاوتالا" می گوید از این نگران است که "جان خانم شیوا نظرآهاری در خطر باشد".
خانم نظرآهاری بیست وچهار ساله، پس از آخرین دستگیری، اکنون بیش ازنه ماه است که در زندان به سرمی برد و بارها مدتی را درسلول انفرادی گذرانده است.
به گزارش دفترحقوق بشر پارلمان اروپا، جان خانم نظرآهاری از آنجائی در خطرقرار گرفته که قاضی شرع دادگاه اسلامی در ایران، اتهامات سنگینی چون "محاربه"،" تبلیغ علیه نظام" و "اقدام علیه امنیت ملی" علیه او اقامه کرده است.

در بیانیه پارلمان اروپا آمده است : نگرانی عمیقی نیز نسبت به گزارشی که در سایت دولتی "رجانیوز" متشرشده و ادعا شده که خانم نظرآهاری برای گروه تروریستی "مجاهدین خلق ایران" کارکرده است همچنان باقی است. حکومت ایران اجرای احکام اعدام را اغلب با عنوان مشارکت متهم در فعالیت های تروریستی توجیه می کند. این پرونده در دادگاه انقلاب بررسی خواهد شد؛ دادگاهی که به شکل معمول مجازات اعدام برای اتهامات تروریستی صادر می کند و فرآیند و آیین دادرسی در آن در بیشتر مراحل به دور از چشم و نظارت عمومی صورت می گیرد.

شیوا نظرآهاری پیش از این نیزتوسط مقامات و ماموران دستگیرشده و به واسطه فعالیت های حقوق بشری در ایران چندین سال مورد آزار قرار گرفته بود. خانم هاوتالا تاکید می کند که "دلایل ومستندات زیادی وجود دارد که ما به این باور برسیم که شیوا به خاطر دفاع از حقوق بشرهدف قرار گرفته و دستگیری او وحشتناکترین تلاش برای ساکت کردن اوست، مسئولان باید فوراً او را رها کنند".
به گفته مقامات قضائی ایران، دادگاه شیوا نظرآهاری قرار است روزسیزدهم شهریورماه (چهارم سپتامبر) برگزارشود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید