ایران/ داخلی

اختلافات ایران و سازمان مبارزه با پول‌شویی -گفتگو با حسن منصور

حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد
حسن منصور، اقتصاددان و استاد اقتصاد

اتحادیه بین المللی مبارزه با پول شویی (اف.ا.ت.اف) طی یک سال گذشته از ایران دعوت کرده است برای مبارزه با پول شویی و ردیابی منابع مالی تروریسم بین المللی با دولت های عضو وسازمان های مسئول همکاری نماید.

تبلیغ بازرگانی

نهاد مبارزه با پول‌شویی یک سازمان میان دولت هاست که به منظورمبارزه با مظاهر مختلف فعالیت های غیرقانونی در جهت وارد کردن پول های "کثیف" حاصل از بازار سیاه مواد مخدر و یا کمک های غیرقانونی افراد حقوقی یا حقیقی به سازمان های تروریستی اعلام موجودیت کرده است. این سازمان درحال حاضر دارای سی وشش عضو است.
ایران با این که در برخی از نشست های این سازمان در پاریس حضورداشته، اما تا کنون از عضویت درآن خود داری کرده است.

خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران در یکی از گزارش های اخیر خود در این باره نوشت: "روند پیوستن ایران به نظام بین المللی مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم چند ماهی است که در سکوت رسانه ای به صورت جدی والبته مرموزانه، هم در داخل و هم در خارج از کشور در حال پیگیری است".

این سامانه خبری می افزاید: "مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم درواقع پوششی برای هدف اصلی آمریکا یعنی مسلط شدن به هندسه تعاملات بانکی داخل ایران به صورت دائم و آنی و همچنین قطع کمک های مالی به گروهای آزادیخواه و جبهه مقاومت است".

احتمالاً درچارچوب همین تلاش های دولت تهران است که درهفته های اخیردو بانک ایرانی "سپه" و "ملت" با ارسال نامه ای به فرماندهان قرارگاه "خاتم النبیا" وابسته به سپاه پاسداران اعلام داشتند که تامین منابع "ارزی" این قرارگاه برای آنها مقدورنیست.

درباره سازمان مبارزه با پول شویی و اختلافات موجود میان ایران و الزامات همکاری با این سازمان گفت وگویی انجام دادیم با دکترحسن منصوراستاد اقتصاد دردانشگاه های اروپا. به این گفت وگو گوش کنید:

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید