مصر

ادامۀ تظاهرات مصری ها در اعتراض به رأی دادگاه حسنی مبارک

تظاهرات مردم قاهره در میدان تحریر این شهر که  پس از صدور احکام محکومیت حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین این کشور، و دیگر بلند پایگان متهم به سرکوب و کشتار مردم در جریان انقلاب سال گذشته آغاز شد، دیشب و امروز ادامه داشت.

Reuters
تبلیغ بازرگانی

به گزارش خبرگزاری ها از قاهره، از در حدود بیست هزار نفر که دیروز (شنبه) میدان تحریر را به اشغال خود درآورده بودند صدها تن سراسر دیشب را در این میدان گذرانده و در چادر یا روی زمین خوایبده و امروز به تظاهرات خود علیه دادگستری مصر ادامه دادند.

دادگاه مصری دیروز حسنی مبارک را به اتهام دادن اجازۀ تیراندازی به مردم مقصر شناخت و به زندان ابد محکوم ولی او را از اتهام فساد مالی تبرئه کرد.
علاوه بر حسنی مبارک، حبیب العادلی، وزیر کشور مصر در زمان جنبش مردم این کشور نیز به زندان ابد محکوم شد اما شش مقام امنیتی مصر از اتهام شرکت در کشتار مردم تبرئه شدند.
دادگاه دو پسر حسنی مبارک را نیز از اتهام فساد مالی تبرئه کرد.
دادستان دادگاه برای حسنی مبارک و حبیب العادلی تقاضای مجازات اعدام کرده بود.

در جریان سرکوب قیام مردم مصر که به سقوط دولت مبارک منجر شد ٨٥٠ نفر جان خود را از دست دادند.
وکلای متهمان محکوم شده اعلام کردند که از احکام صادره تقاضای تجدید نظر خواهند کرد.
در پی صدور احکام دادگاه و اظهار نظر احمد شفیق، از نخست وزیران مصر در دوران مبارک، که از مردم خواست رأی دادگاه را بپذیرند ستاد انتخاباتی او دیشب غارت شد.
احمد شفیق که نامزد مقام ریاست جمهوری مصر است و محمد مورسی، نامزد اخوان المسلمین مصر، در دور اول این انتخابات بیش از دیگر نامزدها رأی آورده و به دور دوم راه یافته اند.
علاوه بر قاهره، در دیگر شهرهای بزرگ مصر چون اسکندریه، سوئز، پورت سعید و اسماعیلیه نیز هزاران تن از مردم علیه آراء صادره در روز گذشته دست به تظاهرات زدند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید