اسرائیل قرارداد سه جانبه تهران را حیله گرانه خواند

وزیر خارجه ترکیه نیز دیروز جامعه جهانی را از ارائه یک تحریم جدید علیه ایران بر حذر داشت. او گفت تحریم ها ، یا صحبت درباره تحریم ها فضای کنونی را مسموم خواهد کرد و شدت گیری بیانیه ها می تواند افکار عمومی ایرانیان را تحریک کند.

تبلیغ بازرگانی

نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی در مقابل پارلمان این کشور، قرارداد سه جانبه ایران با برزیل و ترکیه را حیله گرانه توصیف کرد و گفت که این توافق نامه از دستیابی ایران به اورانیوم غنی شده جلوگیری نخواهد کرد.

نتانیاهو مدعی شد که هدف این" فریبکاری " نجات ایران از تحریم های بین المللی است.

هفته گذشته پس از انعقاد این پیمان توسط سه کشور، یک مقام اسرائیلی ادعا کرد که ترکیه و برزیل، با وانمود کردن به پذیرش یک توافق درباره تعویض اورانیوم غنی شده در ترکیه، در واقع آلت دست تهران شده اند .

در عین حال، وزیر خارجه ترکیه نیز دیروز جامعه جهانی را از ارائه یک تحریم جدید علیه ایران بر حذر داشت. او گفت تحریم ها، یا صحبت درباره تحریم ها فضای کنونی را مسموم خواهد کرد و شدت گیری بیانیه ها می تواند افکار عمومی ایرانیان را تحریک کند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید