ایران / میراث‌فرهنگی

افشای یک راز هخامنشیان با کشف دروازه "کاخ فیروزی"

"موشخوشو" حیوانی افسانه‌ای است و ترکیبی از مار و اژدهاست
"موشخوشو" حیوانی افسانه‌ای است و ترکیبی از مار و اژدهاست

پس از کشف یکی از دروازه‌های‌ "کاخ فیروزی" واقع در ۳ کیلومتری تخت‌جمشید، باستانشناسان به راز آجرهایی پی بردند که تصویر حیوان افسانه‌ای "موشخوشو" روی آنها نقش بسته بود. این باستانشناسان معتقدند که آجرهای دروازه "کاخ فیروزی"، حاکی از هنر روزهای آغازین هخامنشیان است.

تبلیغ بازرگانی

هیأتی متشکل از باستان‌شناسان ایرانی و ایتالیایی از پایان حفاری‌های باستان‌شناسی در "تل آجری"، محوطه‌ای که در ۳ کیلومتری تخت‌جمشید واقع شده خبر دادند.

این تل‌ آجری درواقع دروازه‌ای هخامنشی است که پیش از تخت‌جمشید برای کاخی به نام "کاخ فیروزی" ساخته شده که تقریباً اثری جز این دروازه از آن باقی نمانده است.

خبرگزاری میراث فرهنگی، درباره کاخ فیروزی نوشته که ساختار معماری این کاخ شباهت زیادی به ساختارهای معماری در پاسارگاد دارد.

از سوی دیگر، در ساخت دروازه این کاخ از هنر و فرهنگ و معماری بابلیان استفاده شده که نشان از گرایش هخامنشیان به هنر بابلی دارد.

همچنین باستان‌شناسان هنگام کشف این دروازه آجری، با آجرهای لعاب‌دار مواجه شدند که به عنوان تزئین در آن به کار برده شده بود؛ روی این آجرهای لعاب‌دار، تصویر دو حیوان افسانه‌ای بین‌النهرینی یعنی "گاو" و "موشخوشو" دیده می‌شود. 

به گفته کارشناسان، "موشخوشو" حیوانی افسانه‌ای و ترکیبی از مار و اژدها است؛ این حیوان بیشتر به عنوان نماد و سمبل خدای مردوک، خدای بابلیان شناخته شده و حضور این حیوان افسانه‌ای در تمدن هخامنشیان، نشان از گرایش هخامنشیان به هنر بابلی دارد

البته این احتمال هم وجود دارد که دروازه کاخ فیروزی به دست صنعت‌گران بابلی ساخته شده باشد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید