یادبود

امان منطقی شاعر، نویسنده و سینماگرایرانی درپاریس درگذشت

 "امان منطقی" نویسنده، شاعرو سینماگرایرانی، روزشنبه چهاردهم ماه آوریل (بیست وششم فروردین ماه)، بدنبال یک بیماری طولانی چشم برجهان فروبست.

تبلیغ بازرگانی

امان منطقی درسال ١٣١٢درتهران زاده شد وپس گذراندن دانشکده افسری، درارتش ایران به خدمت پرداخت.

امان منطقی فعالیت سینمائی خود را از سال ١٣٣٦ وارد دنیای هنرهفتم شد و به عنوان تهیه کننده و نویسنده فیلم های مستند و تبلیغاتی وارد صحنه سینما درایران گردید. وی دردوران زندگی خود حداقل ٧٠٠ فیلم ساخت که برخی ازآنها عبارتند از: افیون- تب مرگ، سربازاسلام، مفسدین، شبگرد، میرم بابا بخرم، جبارسرجوخه فراری، شیخ صالح و صدها فیلم دیگر.

مراسم یادبود امان منطقی روزیک شنبه بیست و دوم آوریل درمرکز زرتشتیان پاریس برگزارخواهد شد.

***

درگفت و گوئی با منوچهر نامورآزاد ازدوستان وهمکاران امان منطقی ازوی درآغاز از جایگاه و تولیدات هنری امان منطقی پرسیدم
توجه شما را به این گفتگو جلب می کنیم...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید