فرانسه - ایران

انتقاد پاریس از ممنوع الخروج کردن سیمین بهبهانی

سخنگوی وزارت امور خارجۀ فرانسه از شجاعت خانم بهبهانی و نقش برجستۀ او در شعر معاصر ایران و بالاخره تعهد استوار او به دفاع از آرمان ها و حقوق زنان تجلیل کرد و گفت مبارزات خانم بهبهانی بازتاب تلاشهای شماری کثیر از ایرانیانی است که برغم سرکوب، به مبارزه ای مسالمت آمیز برای اعمال حقوق اساسی خود دست زده اند.

تبلیغ بازرگانی

وزارت امور خارجۀ فرانسه در روز دوشنبه تصمیم مقامات جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جلوگیری از خروج خانم سیمین بهبهانی را محکوم کرد.

خانم بهبهانی به مناسبت روز هشتم ماه مارس، روز جهانی زن، به فرانسه دعوت شده بود اما مأموران جمهوری اسلامی ایران در فرودگاه مانع عزیمت وی شدند.

برنار والرو*، سخنگوی وزارت امورخارجۀ فرانسه در بیانیه ای که در این مورد منتشر کرد گفت پذیرائی از خانم بهبهانی، برندۀ جایزۀ سیمون دو بووار سال گذشته موجب مسرت و شادمانی دولت فرانسه می شد. این سخنگو در بخش دیگری از بیانیۀ خود از شجاعت خانم بهبهانی و نقش برجستۀ او در شعر معاصر ایران و بالاخره تعهد استوار او به دفاع از آرمان ها و حقوق زنان تجلیل کرد و گفت مبارزات خانم بهبهانی بازتاب تلاشهای شماری کثیر از ایرانیانی است که برغم سرکوب، به مبارزه ای مسالمت آمیز برای اعمال حقوق اساسی خود دست زده اند.

قرار بود خانم سیمین بهبهانی، در روز جهانی زن در شهرداری پاریس نطقی ایراد کند اما مأموران دولتی در فرودگاه از خروج او و سفر این شاعر و مبارز هشتاد ودو ساله به پاریس جلوگیری کردند.

برتران دو لا نوئه*- شهردار پاریس – نیز به نوبۀ خود جلوگیری از سفر خانم بهبهانی را به عنوان توهینی دیگر به این شاعر بزرگ و موردی دیگر از نقض حقوق بشر به طور اعم و هتک حرمت از زنان به طور اخص غیرقابل قبول خواند و آن را محکوم کرد.

برتران دولانوئه افزود به نام پاریس اعلام می کند که "تشدید واکنش های رژیم پلیسی، خودسر و انکارکنندۀ هولوکاست نتیجه ای جز مصمم تر کردن دموکرات ها در مبارزه با این رژیم نخواهد داشت."

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید