ایران/ جنجال سینمائی

انصارحزب الله از اکران دو فیلم ممانعت می کند

اکنون بیش ازیک هفته است که ماجرای اکران شدن دو فیلم ایرانی درتهران و شهرهای بزرگ این کشورجنجال آفرین شده است.

احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران
تبلیغ بازرگانی

امامان جمعه برخی ازشهرهای این کشور گروه هائی که درایران خود را انصارحزب الله می نامند با انجام تظاهرات و اعتراضات خیابانی درمقابل سینما ها خواستارحذف این فیلم ها ازاکران شده اند.
این دو فیلم که " گشت ارشاد" و "خصوصی" نام دارند درحال حاضر درایران ازنمایش محرومند.
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران نیز این هفته با انتقاد ازاین دوفیلم آنها را "غیراخلاقی" توصیف کرده بود. با این حال وزارت ارشاد که جوازاکران این دوفیلم راصادرکرده بود، با انتشاربیانیه ای به تظاهرات حزب الله و جلو گیری از اکران فیلم های یاد شده انتقاد کرد.
دریک گفت وگوی تلفنی با رضا صدیق نقد نویس و روزنامه نگارایرانی درآغازازوی درباره دلیل این اعتراضات به محتوای فیلم های تولید شده درایران و با اجازه وزارت ارشاد پرسیدم. رضا صدیق درمالزی. گوش کنید:
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید