ایران

ایت الله مکارم شیرازی : هولوکاست خرافه ای بیش نیست

آیت الله ناصر مکارم شیرازی در درس های تفسیر قرآن کشتار یهودیان توسط آلمان نازی را خرافۀ غربی ها توصیف کرد و برای اولین بار به عنوان یک مرجع روحانی سخنان رئیس جمهوری ایران را دراینباره تأئید نمود.

تبلیغ بازرگانی

آیت الله ناصر مکارم شیرازی از روحانیان نزدیک به حکومت مذهبی ایران کشتار یهودیان توسط رژیم نازی در جریان جنگ دوم جهانی را خرافه کشورهای غربی نامید و گفت : هولوکاست خرافه ای بیش نیست و مقامات اسرائیل می خواهند که همۀ مردمان جهان آن را بپذیرند.
آیت الله مکارم شیرازی که این سخنان را در جریان درس تفسیر قرآن در شهر قم ایراد می کرد همچنین گفت که آمریکایی ها و غربی ها متاثر از خرافۀ جدیدی تحت عنوان هولوکاست هستند، در حالی که حقیقت این مطلب اصلاً روشن نیست. آیت الله مکارم شیرازی سپس همانند رئیس جمهوری ایران اظهار داشت : محققان در اینباره زندانی می شوند به محض اینکه می خواهند بدانند که آیا کشتار یهودیان در جریان جنگ دوم جهانی حقیقتاً روی داده یا اینکه بالعکس یهودیان آن را برای مظلوم نمایی ساخته اند.
بسیار پیشتر از این رئیس جمهوری ایران محمود احمدی نژاد کشتار یهودیان را در جنگ دوم جهانی توسط نازی ها یک "افسانه" نامیده بود. با این حال، این اولین بار است که یکی از مراجع روحانی شیعه در ایران سخنان محمود احمدی نژاد را در اینباره تکرار یا تأئید می کند.
دیروز رئیس جمهوری ایران بار دیگر مذاکرات مستقیم صلح میان اسرائیل و فلسطین را از قبل محکوم به شکست دانست و گفت : "مردمان منطقه قادرند رژیم اسرائیل را از صحنۀ بین المللی حذف کنند".
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید