ایران/روسیه

ایران بجای شکوه از روسیه و دیگران بهتر است از خود انتقاد کند

کاخ کرملین
کاخ کرملین (Photo : wikimedia)

بعقیده مهدی مظفری روسیه بخاطر گرفتن امتیاز از آمریکا بطور لفظی از ایران حمایت می کرد . حالا که این کشور امتیازاتش را گرفته است دیگر دلیلی ندارد که از ایران حمایت کند .

تبلیغ بازرگانی

در حالیکه درهفته های اخیر زمزمه هائی ازسردی روابط میان ایران و روسیه شنیده میشد، دیروز محمود احمدی نژاد در نطقی در کرمان گلایه ها را علنی کرد و خطاب به همتای روسی اش او را بدلیل رها کردن ایران و پیوستن به "دشمنان سی ساله" این کشور مورد شماتت قرار داد.

این سخنان شکوه آمیز احمدی نژاد با سرعت کم نظیری از جانب روسیه با واکنش روبرو شد و مشاور عالی کاخ کرملین در امور خارجی ، سیاست های ایران را " غیر قابل پیش بینی " ، " افراط گرایانه " و " فاقد شفافیت و توازن" نامید و اضافه کرد که این ویژگی ها همه جهان را نگران کرده است. او گفت که این روش ها برای مسکو " غیر قابل قبول " است.

مهدی مظفری استاد دانشگاه و کارشناس مسائل بین الملل در گفتگوئی با ما به علل و پیامد های این بحران میان دو کشور پرداخته است که می شنوید.

گفتگو با مهدی مظفری

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید