زمینه ها و دیدگاه ها

تأثیرات تحریم بانک مرکزی بر روی مردم و الیگارشی حاکم بر ایران

: منتشر شده در

زمانی دراز است که جمهوری اسلامی ایران هدف مجازات ها و تحریم های مختلفی است که خصوصاً از سوی جهان غرب علیه این کشور اعمال شده است. با تحریم بانک مرکزی ایران از سوی کنگره آمریکا، موضوع مجازات ها و تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران وارد مرحله و ابعاد تازه ای میگردد.تحریم بانک مرکزی ایران، تحریمی است بسیار هوشیارانه و رندانه از سوی آمریکا که در واقع صادرات نفت و گاز کشور را هدف گرفته است. وجود این شرایط اضطراری و تأثیراتی که این مشکلات بر روی طبقات مردم و الیگارشی حاکم بر ایران دارد، موضوع میز گرد رادیویی امشب را تشکیل می دهد.

DR
تبلیغ بازرگانی

مشخصات و ابعاد این مجازات ها و تحریم ها که از فردای گروگان گیری کارکنان سفارت آمریکا در تهران آغاز گردید با پیشرفت زمان تحول یافته است.
هفته ای که به پایان آن میرسیم، با تحریم بانک مرکزی ایران از سوی کنگره آمریکا، موضوع مجازات ها و تحریم ها علیه جمهوری اسلامی ایران، وارد مرحله و ابعاد تازه ای میگردد.

تحریم بانک مرکزی ایران، تحریمی است بسیار هوشیارانه و رندانه از سوی آمریکا که در واقع صادرات نفت و گاز کشور را هدف گرفته است.
در گذشته، جمهوری اسلامی ایران توانسته است با بکارگیری ترفند هایی، اثرات تحریم های اعمال شده علیه خود را کاهش بدهد و یا اصولاً این تحریم ها را دور بزند و در مقابل جهان غرب بایستد و بگوید، که این تحریم ها هیچ اثری بر ایران ندارد و اعلام نماید که این تحریم ها اراده قاطع جمهوری اسلامی را در پیشبرد برنامه هایش، خصوصاً برنامه هسته ای اش تحکیم می بخشد.

همانسان که به هنگام جنگ بین ایران و عراق، آیت الله روح الله خمینی بنیان گذار نظام اسلامی، جنگ را نعمت بزرگ الهی میدانست، آیت الله خامنه ای رهبر کنونی جمهوری اسلامی نیز قضاوتی مشابه در باره اعمال تحریم ها علیه ایران دارد.
  باوراین موضوع، که تحریم ها نعمت الهی برای مردم ایران است، برای هر فردی حتا با سطح تعقل بسیار معمولی و متعارف مشکل است. اما آنچه به راحتی می توان تأیید کرد و بسیاری از تحلیلگران سیاسی ایران در باره آن متفق القول هستند، آنست که حاکمیت نظام اسلامی تا کنون از مجازات ها و تحریم های غرب، ابزاری ساخته برای سرکوب خواست های آزادی خواهی و عدالت طلبی مردم و خشونت و سرکوب اپوزیسیون داخلی و خارجی نظام اسلامی ایران. بدین جهت، شاید تحریم ها نعمتی الهی برای حاکمیت نظام اسلامی در ایران باشد.
اما این بار با تحریم بانک مرکزی ایران و به تبع آن تحریم غیر مستقیم صادرات نفت و گاز کشور حاکمیت نظام و مردم ایران در مقابل مشکلات و چالش های بسیار جدی قرار گرفته اند. در چنین شرایطی است که مجلس شورای اسلامی در هفته آینده جلسه رسمی غبر علنی خواهد داشت. روزنامه شرق چاپ تهران با اشاره به این جلسه نوشته است که «ظاهراً دوران انکار بی تأثیر خواندن تحریم ها به سر رسیده است...».

باری، این بار با گذشته تفاوت دارد و می توان از وجود یک شرایط اضطراری در ایران سخن گفت.
وجود این شرایط اضطراری و تأثیراتی که این مشکلات بر روی طبقات مردم از یکسوی و الیگارشی حاکم بر ایران از سوی دیگر دارد، همچنین تغییرات و تحولات احتمالی در خط مشی و سیاست گذاری های حاکمیت نظام اسلامی، موضوع  میز گرد رادیویی امشب را تشکیل می دهد.

جمشید اسدی استاد اقتصاد در پاریس، رضا علیجانی نویسنده، روزنامه نگار و فعال ملی-مذهبی مقیم پاریس و رسول نفیسی استاد جامعه شناسی سیاسی د ر واشنگتن آمریکا در این میز گرد تلاش می کنند تا ضمن بحث و گفتگو، پرسش هایی را که مطرح میشوند پاسخ دهند.

جمشید اسدی اعتقاد دارد که تأثیر تحریم های جدید بر اقتصاد ایران به شدت منفی و منهدم کننده است. با این وجود وی اعتقاد دارد که تغییری در رفتار حاکمیت ایجاد نمی کند. آنان کماکان به رفتار سرسختانه خود در مقابله با غرب ادامه خواهند داد.از سوی دیگر این شرایط تازه بهانه ای به دست حاکمان در نظام اسلامی می دهد که سرکوب ها را افزایش داده و اختناق و کنترل را در کشور بیشتر نمایند.

جمشید اسدی می گوید با مقابله با تحریم های جدید، ایران در مرحله پیش از جنگ قرار میگیرد. وی اعتقاد دارد امکان یک قیام و یا شورش مردمی را نمی توان از نظر دور داشت و اصولاً نمی توان یک رابطه خطی بین فقر مردم و عدم شورش و انقلاب مردم در شرایط فشار اقتصادی ایجاد نمود...

رسول نفیسی می گوید همانطور که آیت الله خامنه ای در سخنانش به مناسبت عاشورا گفت، «باید فرهنگ پایداری را پیشه خود کرد»، در برابر تحریم های جدید، بر خورد نظام برخوردی ایدئولوژِیک خواهد بود.

آیت الله خامنه ای می گوید که «هرچه شرایط سخت ترمی شود، امتحان ما در برابر خدا سخت تر می شود و باید ازاین آزمایش سرفراز بیرون بیائیم...» رسول نفیسی اعتقاد دارد تا زمانی که نظام اسلامی در برابر شدت یافتن تحریم ها بتواند سازمان های سرکوب و اطلاعاتی- امنیتی خود راتغذیه کند با مشکل اساسی روبرو نخواهد شد.رهبران نظام اسلامی به خوبی آگاهی دارند که پایگاه آنان پایگاهی مردمی نیست، بلکه پایگاهی نظامی-امنیتی است...

رضا علیجانی اظهار میدارد که اقتصاد ایران اقتصادی نفتی است و کمتر به مردم اتکا دارد.تشدید تحریم ها از جمله تحریم بانک مرکزی و تحریم غیر مستقیم نفت و گاز، اقتصاد ایران را بیشتر دولتی نموده و بیشتر در سیطره نظامیان و امنیتی ها قرار خواهد داد . شبکه های قاچاق آنان و و جود اسکله های فیر قانونی توسعه خواهد یافت.
رضا علیجانی اعتقاد داردکه فشار اقتصادی بر مردم آنان را در هم می شکند و در مشکلاتشان بیشتر غرق می کند.آسیب های اجتماعی را گسترش می دهد و در این شرایط از دامنه اعتراضات آنها، تلاش و مبارزه آنها برای نیل به دموکراسی می کاهد.
رضا علیجانی اعتقاد دارد که فشار ناشی از تحریم ها مستقیماً بر روی مردم وارد آمده و نه تنها آنان را به شورش وا نمی دارد، بلکه بیش از پیش آنان را شکسته ومنزوی می کند...
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

بخش‌های دیگر را ببینید