چشم‌انداز روز

تمام گزینه های رژیم ایران به فروپاشی آن منجر خواهد شد-گفتگو با قاسم شعله‌سعدی

صدا ۰۶:۲۳
قاسم شعله‌سعدی حقوقدان مقیم ایران
قاسم شعله‌سعدی حقوقدان مقیم ایران

آیت الله علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی ایران در خطبه های امروز نماز عید فطر در تهران بار دیگر گفت که "فشار اقتصادی توطئۀ اصلی دشمن برای خسته و ناامید کردن مردم است". او در عین حال، گفت که مردم ایران خسته و ناامید نیستند و هر کس جز این بگوید می خواهد به پیروی از دشمن، حال و هوا و خستگی و ناامیدی خود را به مردم تعمیم بدهد. تا کجا ادعای رهبر جمهوری اسلامی ایران گویای تمایل او یا واقعیت جاری کشور است؟

تبلیغ بازرگانی

قاسم شعله سعدی، حقوقدان مقیم تهران و نمایندۀ پیشین مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به این سئوال و سئوال های دیگر از جمله گفته است : "البته مردم ایران بسیار امیدوارند. مردم به تغییر بنیادین نظام اسلامی ایران امیدوارند." نمایندۀ پیشین مجلس شورای اسلامی در ادامه افزوده است : "مردم به حد استیصال رسیده اند. فقر کمر آنان را شکسته است." به گفتۀ قاسم شعله سعدی، مخالفت ها علیه نظام اسلامی به حد اعتراض رسیده و مردم هرگونه امید را نسبت به اصلاح این نظام از دست داده اند. شعله سعدی در ادامه افزوده است که رژیم اسلامی در برابر بن بست کنونی کشور تنها دو گزینه پیش رو دارد : الف) اعمال خشونت علیه مردم ناراضی یا ب)انجام اصلاحات حقیقی.

به گفتۀ شعله سعدی در هر دو حال فروپاشی رژیم اسلامی ایران اجتناب ناپذیر خواهد بود. او گفته است که خشونت در مقابل خشم و اعتراض مردم کارآیی خود را از دست داده است و کمترین اصلاح به تغییر ماهیت رژیم اسلامی ایران خواهد انجامید.

در پایان قاسم شعله سعدی خواستار استعفای دولت و انحلال مجلس کنونی و برگزاری انتخابات آزاد (بدون نظارت استصوابی) برای انتخاب رئیس جمهوری و مجلس جدید شده است. او گفته است وظیفۀ این مجلس جدید تدوین قانون اساسی جدید کشور است که به برکناری کلیه مقامات حکومت اسلامی و عذرخواهی آنان از مردم ایران منتهی خواهد شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید