روسیه/ایران

بحران اتمی ایران و امتیازهای جدید این کشور به روسیه

نیروگاه اتمی بوشهر
نیروگاه اتمی بوشهر

حسن شریعتمداری: دولت ایران در منازعات و مناسبات تنش آلودش با جامعۀ جهانی همیشه محتاج پشتیبانی روسیه بوده و همیشه هزینه های گزافی را برای جلب این پشتیبانی چه از نظر مادی و چه از نظر سیاست خارجی به منافع ملی ایران تحمیل کرده است، بی آنکه حتا در نهایت بتواند حقیقتاً از پشتیبانی قرص و محکمی از جانب روسیه بهره مند شود.

تبلیغ بازرگانی

روسیه گفته است که به درخواست ایران آمادۀ ساختن راکتورهای جدید اتمی برای این کشور است. روسیه با یازده سال تأخیر و دریافت میلیاردها دلار نیروگاه اتمی بوشهر را باصطلاح در ماههای گذشته راه اندازی کرد، اما چند هفته بعد از این راه اندازی نیروگاه اتمی بوشهر به دلیل مشکلات ایمنی از کار افتاد.
منطق حکم می کرد که اگر دولت ایران قصد ساختن نیروگاه های جدید اتمی را دارد دست کم از نو به سراغ روسیه و تکنولوژی روسی نرود. پرسش این است که چه عواملی باعث شده که دولت ایران از نو سفارش ساخت رآکتورهای جدید را به روسیه بدهد؟

حسن شریعتمداری تحلیلگر مسائل سیاسی در پاسخ به این پرسش از جمله گفته است : دولت ایران در منازعات و مناسبات تنش آلودش با جامعۀ جهانی همیشه محتاج پشتیبانی روسیه بوده و همیشه هزینه های گزافی را برای جلب این پشتیبانی چه از نظر مادی و چه از نظر سیاست خارجی به منافع ملی ایران تحمیل کرده است، بی آنکه حتا در نهایت بتواند حقیقتاً از پشتیبانی قرص و محکمی از جانب روسیه بهره مند شود. وضعیت بحرانی که جمهوری اسلامی در نتیجۀ پروندۀ اتمی اش از نو با آن روبرو شده این کشور را به دادن امتیازهای تازه به دولت مسکو واداشته است.

حسن شریعتمداری در ادامه افزوده است : منافع روسیه چنان با جامعۀ بین المللی گره خورده که قادر نیست به خاطر حکومت اسلامی ایران وضعیت خود را در تعامل با جامعۀ جهانی بحرانی کند و رژیم اسلامی ایران هم دلخوش است که بتواند با پشتیبانی روسیه و البته تحمیل هزینه های گزاف به منافع ملی ایران در نهایت چوب لای چرخ تصمیم های قدرت های جهانی بگذارد. حسن شریعتمداری در جای دیگری از سخنش افزوده است که جمهوری اسلامی ایران اساساً منافع و حاکمیت ملی ایران را دستخوش منافع ایدئولوژیک صاحبان قدرت در ایران کرده است…

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید