بحرین/ خلیج فارس

بحرین "مداخلات ایران" در امور شورای همکاری خلیج فارس را محکوم کرد

دولت بحرین در واکنش به اظهارات مقامات ایرانی درباره احتمال اتحاد بحرین و عربستان سعودی، ادامه "مداخلات آشکار" ایران در امور خلیج فارس را محکوم کرد.

تبلیغ بازرگانی

شورای وزیران بحرین روز یکشنبه گذشته با انتشار بیانیه ای گفت "مداخلات ایران روی تلاشهای کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس برای ایجاد یک اتحادیه میان اعضای این شورا تاثیری نخواهد داشت."

در این بیانیه آمده است دولت بحرین "بیانیه ها و اقدامات مقامات ایرانی در جهت نقض قواعد حسن همجواری و قوانین و پیمانهای بین المللی" را محکوم می کند.

کشور های عضو شورای همکاری خلیج فارس روز 14 مه گذشته تصمیم گرفتند برنامه تشکیل اتحادیه میان کشور های شان را به شش ماه بعد تر موکول کنند.

مجلس شورای ملی ایران روز برگزاری جلسه این کشور ها در ریاض، این اقدام را محکوم کرده و آنرا "نابخردانه "توصیف کرده بود.

یک بیانیه از سوی 190 نماینده مجلس ایران، عربستان سعودی را متهم کرده بود تلاش دارد " بحرین را به عنوان یک کشور مستقل اسلامی ـ عربی و عضو سازمان ملل با عربستان متحد" کند.

روز جمعه گذشته نیز قبل از برگزاری یک تظاهرات اعتراضی ، امام جمعه تهران طرح اتحادیه کشور های شورای همکاری خلیج فارس را توطئه ای از جانب آمریکا و "صهیونیستها" توصیف کرد.

ایران از اکثریت شیعیان بحرین که با برنامه تشکیل اتحادیه مخالف هستند پشتیبانی می کند و سال گذشته نیز اقدام نظامی عربستان سعودی در پشتیبانی از دولت بحرین برای سرکوب تظاهرات مخالفان را محکوم کرده بود.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید