هندوان افغانستان و حق حضور در پارلمان

صدا ۰۷:۳۹

پارلمان جمهوری اسلامی افغانستان، طی یک رای گیری، کرسی اختصاصی هندوباوران افغانستان را منتفی اعلان کرده است و به این ترتیب حق حضور اقلیت هندو و سیک در این نهاد را، از آنان گرفته است.

تبلیغ بازرگانی

بعد از نابسامانی های فراوان، که به اقلیت ها، بیشتر از دیگران آسیب میرساند، چندی قبل، بر اساس یک فرمان تقنینی آقای کرزی، اقلیت های هندو سیک افغانستان، دارای یک کرسی اختصاصی در پالمان این کشور شدند. ولی پارلمان این موضوع را رد کرده بود و با ر دیگر، در نشست روز شنبه، فرمان حامد کرزی، توسط پارلمان، با اکثریت آرا، رد شد.

در برنامۀ امروز، در گفتگویی با آقای ایشوار داس، مسئول سایت کابل ناته و یکی از صاحب نظران هندوباوران افغانستان، دلایل ضرورت این نمایندگی را بررسی میکنیم. آقای ایشور داس، از پس منظر این کرسی آغاز میکند، که در سالهای قبل، پژوهشاتی در این مورد شده است و به درخواست «کانون فرهنگی آسمایی» تعدادی از صاحب نظران در این مورد چیز های نوشته اند.

چیزیکه آقای ایشور داس در این رساله نوشته بود، این بود که هندوان افغانستان باید یک حوزۀ خاص رای دهی داشته باشند، که در آن، یک کرسی اختصاصی آنان به رای گیری گذاشته شود. جامعۀ مدنی بالاخره با به راه انداختن تظاهراتن حکومت را مجبور ساخت تا این مسئله را عملی کند. به این ترتیب، بعد از یازده سال حکومت آقای کرزی، جامعۀ افغانستان حاضر شد یک تن را به نمایندگی از هندوباوران را در پارلمان بپذیرد و با این پذیرش، به واقعیت های تلخ این گروه پی ببرد. رد کردن فرمان تقنینی رئیس حمهور، از طرف پارلمان، به گفتۀ آقای ایشوار داس مشکل حقوق هم دارد. چون فرمان تقنینی، حیثیت قانون را دارد و هیچ نهادی نمیتواند آنرا منتفی اعلان کند.

در مورد اقلیت های هندو و سیک، آقای ایشولر داس این را مشخص میسازد که ایت اقلیت مذهبی، با اقلیت های دیگر فرق میکند. مثلاٌ مردم فرقۀ اسماعلیه که آنان هم به عنوان یک اقلیت دینی یاد میشوند، مشترکاتی با دیکر شیعیان دارند و در بعضی موارد، شیعیان میتوانند از آنان نمایندگی کنند. یعنی مشکلات آنان پوشیده نمیمانند. در حالیکه بدون حضور خود هندوان، کس دیگری نمیتواند مشکلات خاص آنان را مطرح کند. بجز از خود آنان، کس دیگری نمیداند که آنان چه مشکلاتی در ساحات مختلف دارند. مشکلات آنان در مورد به آتش سپاری مرده ها چیست، مشکلات آنان در ساحۀ معارف و آموزش و پرورش چیست و همچنان در ساحۀ کار و ساحات دیگر.

در شرح اصل کرسی اختصاصی، دلایل آقای ایشور داس این است که اگر در محلات هندو نشین، که شهر کهنه و کارته پروان و بعضی نواحی دیگر را در بر میگیرد، هندو ها هم خود را کاندید کنند، به دلیل زیاد بودن تعداد مسلمانان، هیچ کدام آنان شانس موفقیت ندارند. پس راه حل این است که هندوان در یک حوزۀ اختصاصی رای گیری کنند که در آن، یک نماینده از میان خود آنان، توسط خود آنان انتخاب شود.

و اما در مورد تبعیض بصورت عموم، با یاد آوری این که هندوان بیگانه نیستند، بلکه اهالی بومی این سرزمین میباشند، آقای ایشوار داس روی این تاکید میکند که در معاملات برای تقسیمات پست ها، اقوام مختلف افغانستان هندوان را فراموش میکنند و در ادارات حکومتی، حتی کار های پایین رتبه هم به آنان داده نمیشود. در حالیکه هندوان، جزئی از تایخ و حتی، زیربنای تاریخ این کشور استند.

گفتگو با ایشور داس، مسئول سایت کابل ناته

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید