بیانیۀ مهدی کروبی بمناسبت روز کارگر و معلم

DR

مهدی کروبی ضمن تبریک روز جهانی کارگر، این روز را یاد آور تلاش کسانی دانست که همواره حقوق آنها از سوی صاحبان سرمایه نادیده گرفته شده است. مهدی کروبی در بخشی از این بیانیه به " علم ستیزی و اتخاذ سیاست های غیر کارشناسی و علمی، برخوردهای شخصی و سلیقه ای" بعنوان عامل اصلی سلب انگیزۀ کارگران و تولیدکنندگان اشاره کرده است.

تبلیغ بازرگانی

مهدی کروبی در بیانیه ای بمناسبت روز جهانی کارگر، با انتقاد از "حاکمیت مطلق نظامیان بر اقتصاد کشور"، از آن بعنوان مانعی برای دفاع از منافع و حقوق کارگران یاد کرد.

وی در این بیانیه، این وضعیت را در تعارض با سند چشم انداز اقتصادی کشور عنوان کرد و نقش اصناف و استقلال اتحادیه های کارگری را کلید اصلی حل مشکلات کارگران دانست.

مهدی کروبی ضمن تبریک روز جهانی کارگر، این روز را یاد آور تلاش کسانی دانست که همواره حقوق آنها از سوی صاحبان سرمایه نادیده گرفته شده است. مهدی کروبی در بخشی از این بیانیه به " علم ستیزی و اتخاذ سیاست های غیر کارشناسی و علمی، برخوردهای شخصی و سلیقه ای" بعنوان عامل اصلی سلب انگیزۀ کارگران و تولیدکنندگان اشاره کرده است.

وی از ارائۀ آمارهای دروغین از سوی " بالاترین مقام اجرایی کشور" بعنوان یک رویۀ نادرست مسئولین برای مخفی کردن واقعیت های ناگوار اقتصاد کشور نام برده و افزوده است:" همه می دانند وضعیت بیکاری و اشتغال چگونه است و سطح سرمایه گذاری داخلی و خارجی به چه وضعیتی در آمده است". مهدی کروبی در جایی از این بیانیه می پرسد:" آیا براستی نظامی کردن اقتصاد در راستای اصل چهل و چهار قانون اساسی چارچوب سیاست های کلی نظام و سند چشم انداز است"؟

دبیر کل حزب اعتماد ملی در این بیانیه همچنین به مناسبت فرا رسیدن روز معلم به وضعیت معلم هایی که در زندان ها بسر می برند اشاره کرده و جرم این معلم های دربند را تنها " آزاد اندیشی و ابراز عقیده" دانسته است. مهدی کروبی از معلمان بعنوان قشری بی نظیر که زیرساخت های فکری، اخلاقی و رفتاری نسل امروز و فردا را می سازند نام برده و راه حل رفع معضلات اقشار کارگری و فرهنگی جامعه را اجرای تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دانسته است.

مهدی کروبی از قانون اساسی بعنوان میراث آیت الله خمینی یاد و از دولت سوال کرده است به چه علت علیرغم سوگند مسئولان بلند پایۀ کشور، بسیاری از اصول و بندهای قانون اساسی معطل مانده است. وی به اصل سوم قانون اساسی که در آن دولت موظف به تلاش برای تامین رفاه، آزادی، برقراری عدالت و ... است اشاره می کند و از دولت می پرسد چرا با تفسیرهای غیر کارشناسی، محتوا را از قانون اساسی سلب کرده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید