ایران

بیکاری کارگران عسلویه

طی چهار سال گذشته 52 هزار کارگر در این منطقه شغل خود را ازدست داده اند. این در حالی است که دولت همچنان ادعا دارد پروژه های متعددی در حال راه اندازی در این منطقه هستند.

تبلیغ بازرگانی

عیسی کمالی، یک فعال کارگری، با انتقاد از رفتار مسئولان زیر مجموعه های وزارت کار با کارگران، از بیکاری شمار بالای کارگران در عسلویه صحبت کرد. او گفت : در سال گذشته 60 هزار نفر در این منطقه کار می کردند که به 8 هزار نفر کاهش یافته است. یا در واقع طی چهار سال گذشته 52 هزار کارگر در این منطقه شغل خود را ازدست داده اند. . این در حالی است که دولت همچنان ادعا دارد پروژه های متعددی در حال راه اندازی در این منطقه هستند. عیسی کمالی گفت بارها حقوق کارگران در مراجع تصمیم گیری تضییع شده جامعه کارگری هیچ امیدی به مراجعه به دادگاههای روابط کار ندارد. او می افزاید اگر شمار کارگران معترضی را که پنج سال پیش می توانستند با مراجعه به ادارات کار، حقوق، مزایا و سنواتشان را بگیرند، با امروز مقایسه کنیم، خواهیم دید که امروز در صد دریافت مطالبات کارگران به شدت کاهش یافته و اکثرأ آرای ادارات کار به نفع کارفرمایان صادر می شود. و از آنجا که در نهایت کارگر معترض مزایای خود را دریافت نمی کند و اخراج می شود، خودش را به درد سر نمی اندازد و از مراجعه به اداده کار خود داری می کند. دبیر اجرائی خانه کارگر بوشهر از رشد بیکاری در این استان خبر داد و گفت : استان بوشهر صنایع بزرگ و تأثیر گذاری ندارد و تنها مرکزی که می توانست بیکاری استان را کاهش دهد منطقه عسلویه بود که آن هم با بحران بیکاری و تعطیلی واحد های این منطقه روبرو شده است. عیسی کمالی می گوید مشاغل منطقه عسلویه را در حوزه نفت و گازبود و این شرکت ها به حدی فعال بودند که علاوه بر نیروهای بومی، کارگران غیر بومی نیز به عسلویه هجوم می آوردند. اما امروز عسلویه به غده ای غیر مفید در استان بوشهر تبدیل شده است. در نتیجه بیش از ابزار کار، در کارگاههای عسلویه مواد مخدر یافت می شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید