سوریه

تأکید مجدد بشار اسد بر عزم جزم خود برای سرکوب قیام مردم سوریه

رئیس جمهوری سوریه که از آغاز قیام مردم، خیزش آنان را هدایت شده از خارج و معترضان را تروریست خوانده است ضمن تأکید بر عزم جزم خود برای پایان دادن به قیام مردم گفت در نبرد با تروریسم و حامیان آن سازش و مصالحه ای در کار نخواهد بود.

todayszama
تبلیغ بازرگانی

بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، در یک سخنرانی در پارلمان جدید این کشور بر عزم جزم خود برای مبارزه با قیام مردم سوریه تأکید کرده وبار دیگر کشورهای خارجی و بیگانگان را به دست زدن به یک جنگ علیه سوریه متهم کرد.
بشار اسد که در روزهای اخیر و به ویژه پس از کشتار در شهر "حوله"، آماج انتقادهای شدید رهبران کشورهای مختلف بوده است پس از شانزده ماه سرکوب مردم که بیش از سیزده هزار و چهارصد کشته، صدها هزار آوارۀ گریخته به کشورهای همسایه و ده ها هزار زخمی به بار آورده است مدعی شد که رژیم او از تمامی راه های سیاسی برای حل بحران استفاده کرده است اما این کوشش ها بیهوده بوده چرا که سوریه با جنگی که از خارج هدایت می شود رو به روست.

رئیس جمهوری سوریه که از آغاز قیام مردم، خیزش آنان را هدایت شده از خارج و معترضان را تروریست خوانده است، گفت به باور او مسئولان وضعیت کنونی که "تروریست ها" هستند علاقه ای به مذاکره و اصلاحات ندارند و مأموریتی به آنان محول شده است که اگر دولت نتواند جلوشان را بگیرد تا مأموریت خود را انجام ندهند دست بر نخواهند داشت.
بشار اسد در نطق خود برای اعضای پارلمان جدید گفت سوریه با "طرحی ویرانگر" رو بروست و او سنگری در مقابل تروریسمی روزافزون است.

بشار اسد اطمینان داد که در نبرد با تروریسم و حامیان آن سازش و مصالحه ای در کار نخواهد بود.
رئیس جمهوری سوریه که هیچگاه اپوزیسیون این کشور را به رسمیت نشناخته است بدون نام بردن از شورای ملی سوریه که از نظر او به خارج وابسته است گفت مذاکره ای با مخالفان وابسته به خارج مطرح نیست.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید