ایران

تشویق به تروریسم متقابل چه هدفی را دنبال می کند ؟

مصطفی احمدی روشن،  یکی از کارشناسان هسته ای ایران، این هفته در تهران ترور شد
مصطفی احمدی روشن، یکی از کارشناسان هسته ای ایران، این هفته در تهران ترور شد Fras

حسین شریعمتداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی ایران در روزنامه کیهان، در پیوند با ترور مصطفی احمدی روشن، یکی از کارشناسان هسته ای، در یادداشتی خواستار اقدام تروریستی متقابل شد.

تبلیغ بازرگانی

او می گوید : جای پرسش است که چرا جمهوری اسلامی ایران ازحق قانونی خود برای مقابله به مثل، که نه فقط در آموزه های اسلامی بلکه درتمای نظام حقوق بین المللی به رسمیت شمرده شده، استفاده نمی کند ؟
مدیر مسئول روزنامه کیهان می نویسد : "برای سیستم اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران که طی 32 سال گذشته در جنگی تمام عیار با تمام سریس های اطلاعاتی و امنیتی دشمن کا رآزموده شده و تجربیات فراوان و پیچیده ای اندوخته، ترور نظامیان و مقامات اسرائیلی به آسانی امکان پذیر است و جمهوری اسلامی فدائیان پاکباخته و سیه چاک فراوانی در سراسر جهان دارد که تنها با یک اشاره از ژرفای دل وجان برای مجازات آنها مایه می گذارند."
از سوی دیگر اسماعیل کوثری، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم دیروز در پاسخ به پرسشی در این پیوند گفته بود : "به هرحال این جزو مواردی است که مقامات ارشد نظام و همچنین شورای عالی امنیت ملی باید در مورد آن تصمیم بگیرد.
از ابوالحسن بنی صدر، رئیس جمهوری پیشین ایران پرسیدم آیا این یک تهدید لفظی است و یا باید آن را جدی گرفت و دوباره شاهد ترور شخصیت های اپوزیسیون ایران برون از کشور باشیم ؟
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید