ایران/حقوق بشر

تظاهرات اعتراضی در مقابل سفارتخانه های ایران در استکهلم و کپنهاک

در اعتراض به اعدام زندانیان سیاسی امروز ایرانیان ‏مقیم دانمارک و سوئد در مقابل سفارت خانه های جمهوری اسلامی و نیز دیگر ‏نقاط شهر استکهلم تجمع های اعتراضی برگزار کردند و بعضاً با ‏واکنش شدید پلیس روبرو شدند. ‏

تبلیغ بازرگانی

اعتراض به اعدام های اخیر زندانیان سیاسی ایران و اعلام ‏همبستگی با قربانیان و بازماندگان آنان در خارج از کشور ‏نیز ادامه دارد. در اعتراض به این اعدام ها امروز ایرانیان ‏مقیم سوئد و دانمارک در مقابل سفارتخانه های جمهوری ‏اسلامی و نیز دیگر نقاط شهر استکهلم تجمع های اعتراضی ‏برپا کردند و بعضاً با واکنش شدید پلیس روبرو شدند. ‏
برای مقابله با تظاهرکنندگان معترض پلیس سوئد به نیروی ‏کمکی متوسل شد. در کپنهاک نیز پلیس ناگزیر از استفاده از ‏نیروی کمکی برای جلوگیری از نزدیک شدن ‏تظاهرکنندگان به ساختمان سفارتخانۀ ایران بوده است. با ‏این حال، تظاهرکنندگان با پرتاب سنگ شیشه های ‏سفارتخانۀ ایران در کپنهاک را شکستند و پلیس چهار تن از ‏معترضان را دستگیر کرد. ‏
سوئد که میزبان یکی از بزرگترین جمعیت های پناهندگان ‏ایرانی است دائماً صحنۀ تظاهرات مخالفان علیه جمهوری ‏اسلامی ایران است. سال گذشته مخالفان حکومت اسلامی ‏ایران سفارت این کشور را در حومۀ شهر استکهلم اشغال و ‏اموال آن را تخریب کردند. در این حادثه یک کارمند ‏سفارتخانه نیز زخمی شد. ‏
حسام منتظری از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی ‏امروز در مقابل سفارتخانۀ جمهوری اسلامی در استکهلم ‏تأکید می کند که تجمع اعتراضی امروز دربرگیرندۀ همۀ ‏گرایش های فکری و سیاسی مخالفان ایرانی بود. ‏

 

حسام منتظری

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید