پژواک جامعه

دعا نویسی رایج ترین شیوه رمالی در ایران است

صدا ۰۹:۴۹

مهدیه مصطفائی : در شهری مثل تهران تعداد رمال ها بی نهایت زیاد است. ولی بخاطر گسترده گی محیط و تعدد بستر هائی که آنها می توانند فعالیت خود را مخفی کنند، کمتر دیده می شوند. بعقیده او اصلی ترین محل فعالیت رمال ها مکان هائی است که خانم ها در آنجا ها بیشترین رفت و آمد را دارند، مثل آریشگاهها.

تبلیغ بازرگانی

در ایران بر خلاف بسیاری از کشور های جهان رمالی،آینده بینی، بخت گشائی و...که با روش های مختلفی از جمله کف بینی، فال قهوه و دعا نویسی انجام میگیرند، جرم تلقی میشوند و کسانی را که چنین حرفه ای داشته باشند "شیاد" مینامند.

این در حالی است که مثلاً در اروپا صد ها هزار نفر با بر پائی موسسات فالگیری و آینده بینی بطور قانونی بکار مشغول اند و تنها در صورتی که تخلفی از آنها سر بزند بوسیله شاکیان احتمالی به دادگاه کشیده می شوند.

در ایران مطابق قانون تشدید مجازات مرتکبین به کلاه برداری " هر کس از راه حیله و تقلب مردم را " به امور" غیر واقع امیدوار نماید" و یا " از حوادث و پیش آمد های غیر واقع بترساند" و البته از این راه "مال دیگری را ببرد" به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

سرهنگ عبدالله قاسمی معاون اجتماعی پلیس آگاهی مدعی است که بیش از هفتاد در صد از افراد رمال دارای سوء رفتار و اخلاق و نیز مبتلا به اعتیاد هستند. او اضافه می کند که در بسیاری از پرونده ها، خانواده ها از طریق مراجعه به این افراد دچار مخاطره می شوند.نکته جالب توجه اینکه موارد دستگیری این افراد و محکومیت آنها ارقام کم اهمیتی هستند و مثلاً در تمام طول سال گذشته تنها صد و بیست فقره پرونده رمالی به پلیس ارجاع شده و نود و سه نفر در این ارتباط دستگیر و تنها برای حدود نیمی از آنها – یعنی پنجاه و هفت نفر قرار بازداشت صادر شده است.

در گفتگوئی با خانم مهدیه مصطفائی روزنامه نگار مسائل اجتماعی در تهران در باره گسترده گی پدیده رمالی در ایران ، انواع آن، محل و چگونگی فعالیت حرفه ای آنها مورد بحث قرار گرفته است که می شنوید.

مهدیه مصطفائی : در شهری مثل تهران تعداد رمال ها بی نهایت زیاد است. ولی بخاطر گسترده گی محیط و تعدد بستر هائی که آنها می توانند فعالیت خود را مخفی کنند، کمتر دیده می شوند. بعقیده او اصلی ترین محل فعالیت رمال ها مکان هائی است که خانم ها در آنجا ها بیشترین رفت و آمد را دارند، مثل آریشگاهها.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید