برآشفتگان جهان متحد شوید !

صدا ۱۰:۴۲

همین دیروز در پاریس – ونیز در چند شهر دیگر فرانسه – هزاران نفر از جوانان با تجمع در میدان تاریخی "باستیل"دست به تظاهرات زدند و با "جنبش برآشفتگان "در اسپانیا و سراسر اروپا اعلام همبستگی کردند.

تبلیغ بازرگانی

پانزده ماه مه امسال را شاید بعد ها مورخان ، طلیعه دوران جدیدی در تحولات اجتماعی اروپا ارزیابی کنند و نام جوانان برآشفته اسپانیا را بر پیشانی اش بکوبند. درست چند ماه پس از انتشار کتاب پر سر و صدای" ستفان هسل " با تیتر تحریک آمیز " بر آشوبید !" که در سراسر کشور های غربی با استقبال فراوانی روبرو شد و تنها در فرانسه به تیراژ حیرت آور بیش از یک میلیون نسخه رسید ، اینک جنبشی از " بر آشفتگان" علیه بیدادگری ، یکی پس از دیگری کشور های اروپا را در می نوردد. پانزدهم ماه مه سال جاری، جوانان خشمگینی که از بیکاری ،مشاغل موقتی،دستمزد های ناچیز و از سیاست کمربندهای سفت ناشی از بحران مالی جهانی به تنگ آمده بودند، در مادرید پایتخت اسپانیا، در میدان مرکزی "لا پو ارتا دل سول" گرد هم آمدند و- شاید با الهام از تجمعات میدان التحریر قاهره – تصمیم گرفتند با بر پائی چادر ها و تاسیسات ضروری ، میدان را به اشغال خود در آورند. این تحصن عظیم بیاری شبکه های اجتماعی مجازی بسرعت با استقبال وسیعی روبرو شد و " بر آشفتگان مادرید " در تمام کشور های اروپا مورد استقبال جوانان و اقشار آسیب پذیر اجتماعی قرار گرفتند. دیروز و پریروز ، یعنی در روزهای تعطیل پایان هفته، دهها هزار نفر از مردم مادرید برای اعلام حمایت از این جنبش میدان "لا پو ارتا دل سول"را به محاصره خود در آوردند. جوانان ، دانشجویان ، افراد مسن،بیکاران متقاضی کار، هنرمندان و حتی بازنشسته ها در زمره این بازدید کنندگان بودند. شعار های مطالباتی این جمعیت مبارزه با بیکاری ، اعتراض علیه کارهای موقت، مبارزه علیه فساد اداری و سیاسی ، اعتراض علیه سوداگری های ثروت اندوزانه بانک ها و اشتهای سیری ناپذیر آنها و حتی مبارزه علیه قوانین انتخاباتی است که به عقیده "برآشفتگان"تنها به احزاب بزرگ فرصت کسب قدرت سیاسی می دهد. اینک دو هفته پس از آغاز جنبش "برآشفتگان" اسپانیا، جوانان خشمگین و سرخورده کشور های دیگر اروپا، از جمله یونان، پرتقال و فرانسه نیز کوشش های مشابهی را برای عملیات استقرار در میادین شهر های بزرگ، برپائی همایش های مشورتی مردمی و تدوین شعارهای مطالباتی دنبال می کنند. در پرتقال اینک هر روز بمدت چند ساعت، میدان " روسیو" در قلب لیسبون به یک همایش مردمی تبدیل می شود. همین دیروز در پاریس – ونیز در چند شهر دیگر فرانسه – هزاران نفر از جوانان با تجمع در میدان تاریخی "باستیل"دست به تظاهرات زدند و با جنبش برآشفتگان در اسپانیا و سراسر اروپا اعلام همبستگی کردند. در پلاکادر هائی که شب گذشته مردم در دست داشتند شعارهائی با این مضمون به چشم میخورد: "آنها ثروت کشور را در اختیار گرفته اند، ما هم خیابان ها را تصرف کنیم !" و یا " اگر شما از رویا های ما جلوگیری کنید، ما هم خواب را بر شما حرام خواهیم کرد ! "

آقای بابک فراهانی یکی ازجوانان فعال در تظاهرات هفته های اخیردرپاریس ، از آرزو ها و مطالبات جوانان " برآشفته" فرانسه ، ارتباط جنبش اعتراضی آنها با شورشیان اسپانیا و سایرکشورهای اروپائی و نیزچرائی و چگونگی زایش این جنبش از درون بحران اقتصادی و اجتماعی کشور های اروپائی پرده بر می دارد. بعقیده بابک فراهانی، اولین جرقه های تفکری که ابتدا خود را درمیدان اصلی شهر مادرید در اسپانیا نشان داد، اعتراض به یک بحران بزرگ مالی بود که پایانی ندارد و تمام هزینه های آنرا مردم باید بپردازند . خشم بر ضد بانک داران و نیز یک جهان سیاسی فاسد و لزوم حرکت برای یک دموکراسی واقعی، از ویژه گی های جنبش برآشفتگان است. فراهانی در این گفتگو توضیح می دهد که بویژه پس از تشکیل مجمع عمومی دیشب در میدان باستیل ، که تمام شرکت کنندگان در تظاهرات، بعنوان عضو در آن شرکت کردند، از امروزهرشب دراین میدان ، کمیسیون های مختلفی که اعضای آن توسط مردم برگزیده شده اند، بکار مشغول می شوند و به موازات آنها شرکت کنندگان می توانند در " کارگاههای ایده " به بحث و تبادل نظر درباره مطالبات این جنبش ، دلایل شکل گیری آن، و برنامه های آینده بپردازند.  .

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید