جمهوری اسلامی نباید عضو شورای حقوق بشر شود

خانم عبادی در این نامه به وضعیت نابسامان زنان ایران ، کارگران و معلمان کشور و پایمال شدن حقوق اقلیت های قومی در ایران اشاره کرده و از دبیر کل سازمان ملل پرسیده است که چگونه می توان چنین دولتی را به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پذیرفت؟

تبلیغ بازرگانی

شیرین عبادی با ارسال نامه ای به بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد، با اظهار تمایل دولت جمهوری اسلامی مبنی بر عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، مخالفت کرد. شیرین عبادی در این نامه خطاب به نمایندگان دول عضو سازمان ملل یاد آوری کرده است با وجود آنکه ایران کنوانسیون حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و نیز کنوانسیون حقوق کودک را به رسمیت شناخته و به آنها ملحق شده است، در موارد متعددی از مفاد این کنوانسیون ها تخلف می کند. مواردی از این تخلفات را که خانم عبادی در نامه مفصل خود به آنها پرداخته است عبارتند از تبعیض بر اساس جنسیت، با ذکر مثال های متعدد، تبعیض بر اساس مذهب، و تذکر این نکته که برخی از پیروان مذاهب از کلیه حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی محروم هستند، مجازات هائی چون سنگسار، قطع دست و پا و به صلیب کشیدن و شلاق زدن، پائین بودن سن مسئولیت کیفری ( برای دختران 9 سال و برای پسران 15 سال) و سانسور شدید کتاب ها و نشریات. خانم عبادی در قسمت دیگری از این نامه به لگد مال شدن حقوق مردم برای اعمال حاکمیت ملی پرداخته و مثال های متعددی از حوادث انتخابات ریاست جمهوری دهم ذکر کرده است که نشان دهنده دخالت های خشونت آمیز و غیر قانونی دولت علیه اعتراضات مردمی نسبت به تقلب در انتخابات است. خانم عبادی سپس به وضعیت نابسامان زنان ایران، کارگران و معلمان کشور و پایمال شدن حقوق اقلیت های قومی در ایران اشاره کرده و از دبیر کل سازمان ملل پرسیده است که چگونه می توان چنین دولتی را به عضویت شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد پذیرفت؟

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید