ایران

حملۀ شدید اللحن و اولتیماتوم باهنر به رفسنجانی

از نظر محمدرضا باهنر،دبیر کل جامعۀ اسلامی مهندسین، هاشمی رفسنجانی- رئیس مجلس خبرگان رهبری و مجمع تشخیص مصلحت نظام-  برای موضع گیری صریح در برابر رویدادهای پس از انتخایاات ریاست جمهوری دهم و حفظ مشروعیت مقام ها و مسئولیت های خود به سختی یک هفته وقت دارد.

تبلیغ بازرگانی

محمد رضا باهنر، نمایندۀ تهران در مجلس شورای اسلامی و دبیر کل جامعۀ اسلامی مهندسین، که از طرفداران دولت و جناح موسوم به اصول گرا ست، امروز (شنبه) در حمله ای شدید اللحن به آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت و ومجلس خبرگان رهبری، گفت تقصیر آقای هاشمی در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم یا به گفتۀ او "فتنه" این است که همراه حزب اللهی ها و مردم نیامد. محمد رضا باهنر افزود اگر هم بخواهیم بیشتر بگوئیم آقای هاشمی یک جاهائی از فتنه حمایت کرد و برخی سخنان دو پهلو داشت.
این شخصیت طرفدار جناح حاکم در جمهوری اسلامی ایران آن گاه به تهدید رئیس مجمع مصلحت پرداخت و گفت آقای هاشمی یک هفته هم وقت ندارد که "موضع خودش را در مورد سران فتنه، بیست و پنجم بهمن و همۀ فتنه ها با ذکر نام ، مشخصات و خیانت هائی که کردند دقیق و صریح روشن کند."
از نظر محمد رضا با هنر، بسیاری می گویند وقت هاشمی رفسنجانی تمام شده و نمی تواند به طور طبیعی در مسئولیت های سیاسی، اجتماعی و حکومتی خویش باقی بماند.
محمد رضا باهنر در این سخنرانی مهدی کروبی و میرحسین موسوی را هم از حملات خود بی نصیب نگذاشت و با مرتبط دانستن تظاهرات مردمی دوشنبه بیست و پنجم بهمن با به گفتۀ او "تشنج آمریکا و اسرائیل برای مصر" گفت آدم از یک طرف تأسف می خورد و از طرفی می بیند که انسان چقدر با سرعت می تواند به نقطۀ ذلت برسد و در این قضایا آقایان موسوی و کروبی نجات دهندۀ آمریکا و اسرائیل شدند و بیانیۀ دعوت به راه پیمائی بیست و پنجم بهمن را صادر کردند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید