مصر

حکم انحلال کمیسیون تدوین قانون اساسی

دیوان عالی اداری مصر، امروز با صدور حکمی، دستوررئیس مجلس ملی مصررا مبنی برتشکیل کمیسیون تدوین قانون اساسی جدید این کشورلغو کرد.

دیوان عالی اداری مصر
دیوان عالی اداری مصر
تبلیغ بازرگانی

دیوان عالی اداری مصردرحکم خود می گوید، اعضاء پارلمان مصررأساً قادرند تدوین قانون اساسی جدید این کشوررا به انجام برسانند و نیازی به تشکیل شورای تدوین قانون اساسی نیست.

رئیس مجلس ملی مصرکه اکنون از تشکل سیاسی- مذهبی اخوان المسلمین انتخاب شده است دستور تشکیل کمیسیون تدوین قانون اساسی را صادرکرده بود.

لازم به یاد آوری است که به دنبال صدوراین دستورازسوی رئیس پارلمان، شورای نظامی و دموکرات های لائیک مصری با انتقاد از این دستوریاد آوری کرده بودند که اعضاء کمیسیون تدوین قانون اساسی کنونی نماینده اقشارمختلف مردم مصرنیست.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید