ایران

دانشگاههای تک جنسیتی از امسال آغاز بکار می کنند

بحث تک جنسیتی کردن در پی تلاش حکومت جمهوری اسلامی ایران برای جداسازی دختران و پسران در محیط های آموزش عالی مطرح می شود و معتقدند جداسازی محیط های دانشگاهی می تواند کیفیت تحصیلی را بهبود ببخشد.

تبلیغ بازرگانی

از مهرماه امسال و بنا به تصمیم دفتر آموزش های آزاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سه موسسۀ آموزش عالی تک جنسیتی، زنانه، در تهران اقدام به پذیرش دانشجوی دختر خواهند کرد. قرار است کارکنان اداری و اعضای هیات علمی این دانشگاهها هم از میان زنان انتخاب شوند.
بحث تک جنسیتی کردن و انگشت گذاردن بر حجاب در دانشگاهها در پی تلاش حکومت جمهوری اسلامی ایران برای جداسازی دختران و پسران در محیط های آموزش عالی مطرح می شود و مسئولان آموزش عالی کشور معتقدند جداسازی محیط های دانشگاهی می تواند کیفیت تحصیلی را بهبود ببخشد. معاون پژوهشی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها نیز بر این موضوع تاکید کرده و " مختلط" بودن پسران و دختران را باعث افت تحصیلی دانشجویان می داند چرا که به اعتقاد وی " محرک های جنسی" در دانشگاهها به حد اعلای خود رسیده است.
کنترل محیط دانشگاهها در کشور اما تنها به تک جنسیتی کردن آن ختم نمی شود. بخشی از طرح " عفاف و حجاب" که از سوی دولت به دستگاههای اجرایی ارائه شده نیز به همین موضوع یعنی کنترل محیط های دانشگاهی اختصاص دارد و در صدد مبارزه با " بدحجابی" در دانشگاههاست. این مساله تا جایی مورد توجه مسوولان نظام قرار دارد که حتی از از حربۀ " حجاب" در مقابل " نمره" صحبت بمیان می آید. در همین ارتباط است که احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در خطبه های نماز جمعۀ این هفته به مسوولان دانشگاهها توصیه کرد:" دانشگاه و دانشجو در اختیار شماست، دانشجو نمره می خواهد بنابراین ناچار است این قانون – حجاب- را حفظ کند".
ممکن است تک جنسیتی کردن دانشگاهها در برخی مناطق به افزایش حضور دختران در دانشگاهها ختم شود، مثلاً در برخی از شهرهای مذهبی و سنتی می تواند خیال خانواده ها را از حضور دختران خود در محیط های آموزشی راحت کند، اما، به گفتۀ آزاده کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه، با این طرح ظاهراً قرار است زنان را مجبور کنند به این دانشگاههای تک جنسیتی بروند، این سیاست شاید بتواند در مکانهایی مانند بلوچستان که بار سنتی بیشتر از سایر نقاط است خانواده ها از فرستادن دخترانشان به محیط های دانشگاهی مختلط نگرانی دارند، مفید باشد اما در شهرهای بزرگ که اختلاط زنان و مردان در دانشگاهها عادت شده است، جدایی جنسیتی سیاست غلطی است و با شکست روبرو خواهد شد....
 

گفتگو با آزاده کیان، جامعه شناس و استاد دانشگاه پاریس هفتم
دانشگاههای تک جنسیتی برای جداسازی دختران و پسران در دانشگاهها

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید