عراق/تروریسم

ده کشته در دو سوءقصد در دو شهر مقدس شیعه عراق

Reuters

درجریان دو سوءقصد تروریستی امروزدردو شهرمقدس شیعیان،"نجف" و "کربلا" ده تن کشته و سی و چهارتن دیگر زخمی گردیدند.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش منابع خبری، در اولین رویداد تروریستی که با یک خودروی انفجاری که در شهرکربلا صورت پذیرفت هفت نفرکشته شدند و ساعتی پس از آن، دردومین سوءقصد در نجف، سه غیرنظامی دیگر جان خود را ازدست دادند. بنا براین گزارش نام چهارشهروند ایرانی در میان قربانیان دیده می شود.

هنوز هیچ فرد یا سازمانی مسئولیت سوءقصد های امروز دوشهرمقدس شیعه را برعهده نگرفته است. هفته گذشته یک سازمان زیرزمینی، که خود را سازمان "کشوراسلامی عراق" معرفی می کرد، مسئولیت سوءقصد خونین محله شیعه نشین بغداد را برعهده گرفته بود. در آن سوءقصد حداقل شصت نفرکشته وده ها تن دیگر زخمی گردیدند. این سازمان که به عنوان شاخه عراقی شبکه القاعده شناخته شده است، سوءقصد در محله شیعه نشین بغداد را، اقدامی تلافی جویانه علیه توهین شیعیان به عایشه، یکی از همسران پیامبراسلام، و مقابله با تلاش هائی دانست که درعراق برای به روی کارآوردن حکومتی شیعی ازنوع ایرانی آن می شود. از سوی دیگر در پاریس اعلام شد که سی و شش تن از مصدومین رویداد تروریستی کلیسای مسحیان بغداد بعد از ظهرامروز با یک هواپیمای اختصاصی برای ادامه مداوای جراحات ازعراق به فرانسه انتقال داده می شوند. در جریان سوءقصد پرکشتارعلیه کلیسای مسحیان بغداد که روز سی یکم اکتبرگذشته، هشت روز پیش، صورت گرفت، پنجاه هشت نفراز جمله پنج تن ازمهاجمین مسلح کشته شدند. ساعاتی پس از این حمله خونین، سازمان القاعده اعلام داشت که این سوءقصد توسط افراد مسلح این سازمان انجام گرفته است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید