دو ایرانی متهم به تشویق به خود سوزی در دادگاه تجدید نظر پاریس

DR

دو ایرانی، محمود اعلمی و حسین قلیپور، که متهم به تشویق هم وطنان خود به خود سوزی شده اند، امروز در دادگاه تجدید نظر پاریس حاضر شدند.

تبلیغ بازرگانی

در پی خودسوزی شماری از ایرانیان در ماه ژوئن 2003 در برابر ساختمان سازمان ضد جاسوسی فرانسه در اعتراض به حمله گسترده مأموران پلیس به مقر سازمان مجاهدین خلق، در حومه پاریس، زنی به نام صدیقه مجاوری بر اثر سوختگی درگذشت. دو ایرانی نامبرده متهم بودند گالن بنزین را در اختیار قربانی گذاشته اند. آنها در روز 21 نوامبر 2007 توسط دادگاه تأدیبی پاریس تبرئه و آزاد شدند اما دادستان تقاضای تجدید نظر داد. بحث امروز دادگاه تجدید نظر پیرامون این مقوله می گشت که آیا هواداران سازمان مجاهدین خلق حق ندارند از خود سوزی به عنوان روشی برای اعتراض استفاده کنند؟ در عین حال دو شخص دیگری هم که در آن روز خودسوزی کرده و از مرگ نجات یافته بودند، امروز در دادگاه حاضر شدند و شهادت دادند که به خواست خود به این عمل دست زده اند. در مورد رأی دادگاه تا این لحظه خبری منتشر نشده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید