مصر/ انتخابات

رئوس برنامه های عمروموسی برای درصورت پیروزی

حدود پنج هفته مانده به اولین انتخابات ریاست جمهوری درمصر، پس ازسرنگونی حکومت حسنی مبارک، اولین نامزد ریاست جمهوری این کشور الویت های مبرم برنامه خود را اعلام داشت.

عمروموسی، دبیرسابق اتحادیه عرب و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مصر
عمروموسی، دبیرسابق اتحادیه عرب و از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری در مصر DR
تبلیغ بازرگانی

عمروموسی، دبیرسابق اتحادیه عرب و ازصاحب منصبان قدیمی مصر در دروان حکومت سی ساله ی حسنی مبارک روزچهارشنبه دردیدار ازیکی ازحومه های شهرقاهره پایتخت مصراعلام داشت که درصورت انتخاب دو الویت درصدردستورکاردولت وی خواهد بود: کاهش هرچه سریعتر فقر و اتقاع توان اقتصادی کشور. وی گفت درنظردارد توان اقتصادی مصر را طی ده سال آینده به دو برابر افزایش دهد. عمرو موسی تاکید می کند که فقر اولین دشمن مصر است که باید با آن به مبارزه برخواست.
عمرو موسی که هفتاد وپنج سال دارد گفته است که مایل است تنها یک دوره چهارساله درپست ریاست جمهوری باقی بماند. وی علاوه برمدتی طولانی دردبیرکلی اتحادیه عرب به مدت ده سال نیز پست وزارت امور خارجه مصررا برعهده داشته است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، با رد صلاحیت های گسترده ازسوی کمیته عالی انتخابات مصر، بخت پیروزی عمرو موسی افزایش یافته است.
لازم با یادآوری است که این کمیته روز گذشته ده تن از نامزدان ریاست جمهوری را فاقد صلاحیت قانونی اعلام داشت که مهمترین آنها عُمرسلیمان رئیس سابق دستگاه امنیتی حکومت حسنی مبارک وسه تن از اسلامگرایان اخوان المسلمین و سلفی های مصری هستند.

ازسوی دیگر درحالی که روابط مصرو اسرائیل پس ازحکومت حسنی مبارک، علی رغم برخی اعتراضات اسلامیون تندرو، همچنان، مانند سابق، ادامه یافته است درقاهره اعلام شد که مفتی بزرگ قاهره، علی جمعه، روزگذشته اعلام داشت که اخیراً به اورشلیم سفرکرده و درمسجد "الاقصی" نماز گذارده است.
علی جمعه، که یکی ازعالی ترین مقامات مذهبی مصربه شمارمی رود، گفته است که ازطریق خاک اردن به اورشلیم رفته است.
این اقدام مفتی اعظم قاهره خشم تندروهای مذهبی سلفی را برانگیخته است. برخی از آنها خواستار حذف علی جمعه از سلسله مراتب سُنی در مصرگردیده اند، ولی علی جمعه می گوید این اولین دیدار وی جنبه رسمیت نداشته و تنها سفرخصوصی برای دیدار و زیارت از مسجد الاقصی بوده است.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید