افغانستان/ بودجه

رد دوبارۀ بودجۀ افغانستان توسط مجلس شورا

بار دیگر مجلس شورای افغانستان (ولسی جرگه) طرح پیشنهادی بودجه را بدلیل بی توازنی های که در آن وجود دارد، رد کرد.

تبلیغ بازرگانی

نمایندگان مردم در پارلمان افغانستان، که قبلاً طرح پیشنهادی بودجه را بدلیل عدم توازن، میان ولایت های مختلف افغانستان رد کرده بودند، بار دیگر بدلیل این که جکومت اصلاحات لازم را در این طرح نیاورده است، آنرا رد کردند.

بودجۀ سال ١٣٩١، در بر گیرندۀ ٤٫٨ میلیارد دالر است که ٢٫٧ آنرا بودجۀ عادی و ٢٫١ میلیارد دالر آنرا بودجۀ توسعه ای تشکیل میدهد. علاوه بر بی توازنی ها میان ولایات، مجلس به تحصیص دادن ١٤میلیون دالر به امنیت و پیشبرد امور ریاست جمهوری هم اعتراض کرده است و کم اهمیت دادن به صحت و معارف (آموزش و پرورش) هم مورد انتقاد وکلا قرار گرفته است.

***

در بررسی این موضوع، گفتگویی داریم با خانم قدریه یزدان پرست، وکیل دور پیشین در مجلس.

خانم یزدان پرست قبل از همه از اینکه افغانستان قادر نیست خودش به ضروریات خود رسیدگی کند و بودجۀ آنرا کشور های خارجی میپردازند، انتقاد میکند.

متعاقب آن، از کمبود های کیفیتی در بودجه های افغانستان میگوید که به نظر او، بودجه باید فقر زدایی کند، درآمد را تأمین کند و اشتغالزا باشد. ولی بودجۀ افغانستان به این مسایل اهمیت لازم را نمیدهد.

در مورد بی توازنی ها و بی عدالتی های ناشی از آن هم، خانم یزدان پرست میگوید که این که در جوانب دیگر افغانستان بی توازنی وجود دارد، نباید باعث این شود که ما قبول کنیم که در بودجه هم بی توازنی باشد؛ بر عکس، ایجاد توازن در بودجه میتواند سرمشقی باشد، برای سایر مسایل حکومتی در افغانستان.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید