روحانی : در بی پولی هزینۀ حضور نظامی در عراق و سوریه را تأمین کردیم

حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران
حسن روحانی، رییس جمهوری اسلامی ایران

حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در سخنانی که سه شنبه بیستم تیرماه خطاب به منتقدانش در درون قدرت ایراد کرد، گفت که دولت او در شرایط تحریم ها هزینه های حضور نظامی ایران در عراق و سوریه را تأمین کرده است. او گفت : "برخی فکر می کنند که فقط فداکاری جانی است ... اما، نمی پرسند : "حقوق و سلاح های" این عده را چه کسانی تأمین کرده است؟

تبلیغ بازرگانی

حسن روحانی گفت که برغم تحریم ها و فشارهای اقتصادی ناشی از آنها، دولت او پول تمام سلاح هایی را که در عراق و سوریه به کار گرفته شده و همچنین نیازهای اقتصادی سوریه را در وضعیت بحرانی و جنگی این کشور تأمین کرد.

حسن روحانی اضافه کرد که دولت او هزینۀ برنامۀ موشکی سپاه پاسداران را نیز تأمین کرده و سلاح های راهبردی ساخته شده در دولت او ٨٠ درصد سلاح هایی است که در دولت های قبل ساخته شده اند.

رئیس جمهوری ایران در ادامه افزود که دولت و وزرای او قصد ندارند با اهانت ها و فحش های مخالفان و منتقدان درون قدرت میدان را خالی کنند. او گفت : "نباید از عدۀ قلیلی که بلندگوهای بزرگ را متأسفانه در اختیار دارند و به ناحق هم در اختیار دارند بترسیم."

رئیس جمهوری ایران در جای دیگری از سخنانش اضافه کرد که اولین اقدام او بعد از روی کار آمدن لغو تحریم ها بود، زیرا تحریم ها بیش از همه مردم را در فشار و مضیقه قرار می داد. او اعتراف کرد : وقتی نتوان نفت را به دلیل تحریم ها فروخت، در نتیجه از رشد اقتصادی خبری نیست و مالیات گرفتن هم بسیار سخت و دشوار است.

روحانی در ادامه افزود : اگر چه تحریم ها برچیده شده اند، اما، قیمت نفت در حال حاضر به ٤٤ دلار یعنی به یک سوم قیمت آن در سال های ۹٠ و ۹١ کاهش یافته است. با این حال، رئیس جمهوری ایران گفت که دولت او توانسته برغم تنگنای تحریم ها و سقوط بهای نفت ٤٠ میلیارد دلار در صندوق توسعۀ ملی کشور ذخیره کند. او گفت که بعد از برجام، دو مسئلۀ اصلی دولت او بحران سلامت و بحران محیط زیست در کشور است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید